Ansøgning om kystbeskyttelse i Roskilde Kommune

Hvis du vil etablere eller ændre kystbeskyttelse, skal du indhente tilladelse fra Roskilde Kommune først.

Hvis du er bosat i Roskilde Kommune, skal du søge Roskilde Kommune om tilladelse, før du går i gang med etablering eller ændring af kystbeskyttelse. Du må gerne vedligeholde en lovlig anlagt kystbeskyttelse uden tilladelse fra kommunen. 

Sådan søger du 

Du søger om kystbeskyttelse ved at udfylde ansøgningsskemaet og indsende det digitalt til Miljø i Roskilde Kommune.  

Aktuelle ansøgninger

Aktuelle afgørelser

Læs mere om

Bekendtgørelsen om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger (BEK nr. 1060 af 21/08/2018). 

Kontakt Veje og Grønne områder

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.