Tjek og ret din BBR

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Registeret indeholder oplysninger om alle bygninger i Danmark fx boligareal og opførelsesår. Her kan du få info om, hvordan du tjekker din BBR og kan rette i din BBR samt mere info om lovliggørelse af bygninger.

Hvad bruges BBR til?

Oplysningerne i BBR bliver anvendt af både offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder. Kommunen bruger BBR til at behandle bl.a. byggesager. Derudover bliver oplysningerne i BBR brugt til at fastsætte afgifter, til ejendomsvurdering og i forbindelse med, at du tegner forsikringer eller optager lån. Forkerte oplysninger kan f.eks. betyde, at dit beskatningsgrundlag er for lavt. Det er derfor vigtigt, at du som boligejer sikrer dig, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Læs mere om oplysningerne i BBR på Bygnings- og Boligregistrets hjemmeside.

Tjek BBR

I BBR kan du finde oplysninger om ejendommens opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse.

Hvis du f.eks. skal sælge din ejendom, er det vigtigt at tjekke oplysningerne i BBR. Når du køber en bolig skal du ligeledes tjekke, at oplysningerne i BBR er korrekte.

På ois.dk kan du hente din BBR-meddelelse ved at søge på din adresse og tjekke, om oplysningerne for din bolig er korrekte.

Hvornår og hvordan skal jeg rette min BBR?

Opdager du en fejl i BBR, eller foretager ændringer på ejendommen, skal du rette dine oplysninger. Det gælder f.eks., hvis du bygger en garage, river et skur ned, udskifter varmeinstallationen i boligen eller ændrer brugen af en bygning fra garage til beboelse.

Bemærk: Selvom oplysningerne registreres i BBR, betyder det nødvendigvis ikke at forholdet er lovligt.

Fx kræver opførsel af en udestue, samt udvidelse af boligareal altid en tilladelse.

Du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål længere nede på siden.

Sådan retter du i din BBR

Log på BBR.dk via nedenstående link og ret dine BBR-oplysninger.

BBR-vejledning

Har du brug for yderligere hjælp, kan du bestille tid til BBR-vejledning over telefonen via vores selvbetjeningsløsning. Vi ringer dig op på det tidspunkt, som du har booket.

Vi hjælper dig til hvordan du kommer videre, men vi kan ikke sagsbehandle eller tage stilling til om dine bygninger f.eks. er lovlige.

Samtalen varer maksimalt en halv time. Det er vigtigt at du forbereder dig inden samtalen, og at du på forhånd ved hvad du vil spørge os om. Derved udnyttes tiden bedst muligt.


Book tid til telefonisk BBR-vejledning herunder.

Registrerede bygninger i BBR, kan være ulovligt opført

Opførelse af bygninger kan kræve en tilladelse, efter byggeloven og/eller planloven.

Hvis du ikke har søgt og fået en byggetilladelse, men allerede har opført bygningen, skal du søge om en lovliggørende byggetilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at du måske ikke kan få tilladelse til, at beholde bygningen.

Hvis du får en byggetilladelse, vil din BBR meddelelse automatisk blive rettet.

Det at du får registreret bygningen i BBR, betyder ikke, at du har fået en sådan tilladelse.

Læs mere om lovliggørende byggetilladelse.

BBR-bøde

Det er dit ansvar som boligejer at sikre dig, at oplysningerne om din bolig i BBR er korrekte.

Undlader du at opdatere oplysningerne i registret, eller giver du forkerte oplysninger, kan kommunen give en bøde på op til 5.000 kr.

Bødens størrelse skal fastsættes ud fra et konkret skøn. De største bøder gives primært til udeladelser af at registrere boligareal, som har betydet et for lavt beskatningsgrundlag over en årrække.

Regelgrundlaget

BBR-bøder gives i henhold til BBR-loven, primært ud fra lovens § 4, stk. 1,  § 8 og § 9.

Værd af vide om BBR

Hyppige spørgsmål omkring BBR generelt

Kontakt BBR

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.