Tjek og ret din BBR

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Registeret indeholder oplysninger om alle bygninger i Danmark fx boligareal og opførelsesår. Her kan du få info om, hvordan du tjekker din BBR og kan rette i din BBR samt mere info om lovliggørelse af bygninger.

Hvad bruges BBR til?

Oplysningerne i BBR bliver anvendt af både offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder. Kommunen bruger BBR til at behandle bl.a. byggesager. Derudover bliver oplysningerne i BBR brugt til at fastsætte afgifter, til ejendomsvurdering og i forbindelse med, at du tegner forsikringer eller optager lån. Forkerte oplysninger kan f.eks. betyde, at dit beskatningsgrundlag er for lavt. Det er derfor vigtigt, at du som boligejer sikrer dig, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Læs mere om oplysningerne i BBR på Bygnings- og Boligregistrets hjemmeside.

Tjek BBR

I BBR kan du finde oplysninger om ejendommens opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse.

Hvis du f.eks. skal sælge din ejendom, er det vigtigt at tjekke oplysningerne i BBR. Når du køber en bolig skal du ligeledes tjekke, at oplysningerne i BBR er korrekte.

På ois.dk kan du hente din BBR-meddelelse ved at søge på din adresse og tjekke, om oplysningerne for din bolig er korrekte.

Hvornår og hvordan skal jeg rette min BBR?

Hvis du foretager ændringer på ejendommen, skal du rette dine oplysninger i BBR. Det gælder f.eks., hvis du bygger en udestue, river et skur ned, udskifter varmeinstallationen i boligen eller ændrer brugen af en bygning fra garage til beboelse.

Opdager du en fejl i de oplysninger, BBR har om din bolig, er det også vigtigt, at du retter denne oplysning.

Sådan retter du i din BBR

Du kan hente hjælpeskemaet til at rette BBR-oplysninger, som er nedenfor. 

  1. udfyld hjælpeskemaet, de steder hvor der er afvigelser. 
  2. Gem hjælpeskemaet på din computer og send det til os via linket nedenfor "Send dine rettelser til BBR" (det kræver login med Nem-Id) 

Husk at skrive din adresse i skemaet, da mange glemmer dette. Vi kan ikke behandle din sag uden at kende adressen.

Bemærk: Du får en kvittering via Digital post, men der kan gå op til 1 time, inden du modtager den.
Vær opmærksom på, at vi modtager rigtig mange henvendelser i øjeblikket, vedr. rettelser til BBR. Så der kan derfor gå længere tid, inden vi får opdateret dine oplysninger.

Du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål længere nede på siden.

BBR-vejledning

Har du brug for yderligere hjælp, kan du bestille tid til BBR-vejledning med Byggesag via vores selvbetjeningsløsning.

På mødet hjælper vi dig til, hvordan du kommer videre, men vi kan ikke sagsbehandle eller tage stilling til, om dine bygninger f.eks. er lovlige.

Mødet varer maksimalt en halv time. Det er vigtigt, at du på forhånd ved, hvad du vil spørge os om, så tiden udnyttes bedst muligt.

Husk at medbringe nødvendig dokumentation. Det kan f.eks. være en tegning over din grund, med bygninger på, eller bygningstegninger. Det kan også være et print af den seneste BBR-meddelelse, med forslag til rettelser

Pga. Covid-19 holdes mødet digitalt f.eks. på Skype eller telefonisk. Book tid til BBR-vejledning herunder.

Registreret bygning i BBR, kan være ulovligt opført

Opførelse af bebyggelse og overdækninger vil ofte kræve en tilladelse efter byggeloven og/eller planloven.

Hvis du ikke har søgt og fået en byggetilladelse, men allerede har opført bygningen, skal du søge om en lovliggørende byggetilladelse. Du skal dog være opmærksom på, at du måske ikke kan få tilladelse til, at beholde bygningen.

Hvis du får en byggetilladelse, vil din BBR meddelelse automatisk blive rettet.

Det at du får registreret bygningen i BBR, betyder ikke, at du har fået en sådan tilladelse.

Læs mere om lovliggørende byggetilladelse

BBR-bøde

Det er dit ansvar som boligejer at sikre dig, at oplysningerne om din bolig i BBR er korrekte.

Undlader du at opdatere oplysningerne i registret, eller giver du forkerte oplysninger, kan kommunen give en bøde på op til 5.000 kr.

Bødens størrelse skal fastsættes ud fra et konkret skøn. De største bøder gives primært til udeladelser af at registrere boligareal, som har betydet et for lavt beskatningsgrundlag over en årrække.

Regelgrundlaget
BBR-bøder gives i henhold til BBR-loven, primært ud fra lovens § 4, stk. 1,  § 8 og § 9.

Værd af vide om BBR

Hyppige spørgsmål omkring BBR generelt

Kontakt BBR