Grundejerforeninger

Her på siden kan du se de grundejerforeninger, vi har kendskab til i Roskilde Kommune. Du kan også opdatere din grundejerforenings kontaktoplysninger her.

Hold os opdateret

Kommunen har kun de oplysninger, grundejerforeningerne selv oplyser.

Vi indsamler oplysningerne, så foreningen kan få besked ved sager, som er relevante for foreningen. Foreningen vil blive hørt i forbindelse med byggesager og andre tilladelse eller blive kontaktet i forbindelse beredskabssituationer f.eks. stormflod eller ledningsbrud.

Udfyld nedenstående skema, hvis foreningen skal kontaktes i ovennævnte sammenhænge.

Kort med oversigt over grundejere i Roskilde Kommune

Søg på en adresse eller zoom ind og klik på en forening for at få info.

Kontakt Geodatateamet

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Vedtægter i grundejerforeninger

Vedtægter i grundejerforeninger skal godkendes af Roskilde Kommune.

I Roskilde Kommune er det Byrådssekretariatet, der godkender grundejerforeningers vedtægter og eventuelle ændringer af vedtægter, når det er bestemt i grundejerforeningsvedtægten, en lokalplan eller en servitut, at Roskilde Kommune skal godkende ændringen, før de er gældende.

Hvis der er stiftet en ny grundejerforening eller hvis en eksisterende grundejerforening har ændret sine vedtægter, skal både de nye og de gamle vedtægter sendes til Roskilde Kommune, hvor der bedes fremhæve hvilke bestemmelser der er blevet ændret.

I forbindelse med godkendelsen, forholder Roskilde Kommune sig udelukkende til offentligretslige forskrifter herunder om vedtægterne er i overensstemmelse med gældende lokalplan. Roskilde kommune forholder sig ikke til, om foreningsretslige regler er overholdt, herunder om vedtægtsændringen har formelle mangler. 

Kommunen har intet ansvar for vedtægternes formulering. I forbindelse med godkendelsen bliver der således ikke taget stilling til foreningens medlemspligter, medlemsrettigheder, hæftelse, ledelse, tegningsret, eller andre foreningsretslige spørgsmål. Det er udelukkende foreningens ansvar.

Sagsbehandlingstiden er på cirka tre måneder.

Indsend vedtægterne til Byrådssekretariatet:

Du skal indsende vedtægterne til Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde.
Du kan også sende materialet til e-mail: byr.sekr@roskilde.dk