Jobcentret

I Jobcentret kan du få rådgivning til at melde dig ledig, IT-hjælp og meget mere.

Vejledninger til det nye ydelsessystem (KY)

Her finder du vejledninger til, hvordan du søger diverse ydelser, herunder fx Særlig Støtte, Danskbonus og enkeltydelser. Du kan også finde vejledninger til, hvordan du bruger de nye selvbetjeningsløsninger på Kommunernes Ydelsessystem.

Løntilskud, fleksjob eller voksenlærling kan være muligheder, hvis du er ledig og eventuelt har nedsat arbejdsevne.

Skal du ansættes på særlige vilkår?

Løntilskud, fleksjob eller voksenlærling kan være muligheder, hvis du er ledig og evt. har nedsat arbejdsevne.

Fleksjob og ledighedsydelse

Kan du som medarbejder på grund af sygdom eller handicap ikke varetage et arbejde på normale vilkår, har du mulighed for at blive visiteret til et fleksjob.

Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

I arbejde med handicap

Har du af fysiske eller psykiske årsager nedsat arbejdsevne, kan Roskilde Kommune tilbyde hjælp, som passer til dine særlige behov.

Obligatorisk pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får modtagere af bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse en ny pensionsordning.

Økonomisk hjælp i særlige tilfælde

Er der sket ændringer i dit liv, som ikke har været til at forudse, og som har medført nødvendige udgifter, du ikke selv kan betale, kan du søge om økonomisk hjælp.

Godtgørelse når du er i virksomhedspraktik eller i et tilbud om vejledning og opkvalificering

Hvis du skal deltage i et tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering, kan du få en godtgørelse på 750,00 kr. brutto.

Ledig på dagpenge

Er du ledig og forsikret i en A-kasse, skal du sørge for at melde dig ledig på første ledighedsdag på Jobnet.dk

Ledig under 30 år uden dagpenge

Som ung under 30 år med brug for vejledning om job eller uddannelse, skal du henvende dig til Ungeguiden.

Ledig på kontant- eller uddannelseshjælp

Er du ledig og ikke medlem af en a-kasse, kan du søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Pulsen

Pulsen er et tilbud til dig som er ledig. Vi hjælper dig med at komme i job, uddannelse eller med at få din arbejdsevne afklaret.

Økonomisk rådgivning

Har du stor gæld eller svært ved at overskue det med pengene, så er der forskellige muligheder for økonomisk rådgivning.

Obligatorisk pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får modtagere af bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse en ny pensionsordning.

Ledig på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er for dig som ikke har haft ophold i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år.

Er du lønmodtager, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende skal du sygemelde dig for at kunne modtage sygedagpenge.

Hvis du er blevet syg

Er du lønmodtager, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende skal du sygemelde dig for at kunne modtage sygedagpenge.

Fønix

Fønix er et beskæftigelsestilbud for sygemeldte

Er du arbejdsgiver?

Vi hjælper din virksomhed med hurtigt at sikre, at I har den arbejdskraft, I har brug for.

Hvornår kan jeg forvente svar?

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse, og borgeren har modtaget et svar.