Jobcenter Roskilde

I Jobcentret kan du få rådgivning til at melde dig ledig, IT-hjælp og meget mere.

Løntilskud, fleksjob eller voksenlærling kan være muligheder, hvis du er ledig og eventuelt har nedsat arbejdsevne.

Muligheder for ansættelse på særlige vilkår

Løntilskud, fleksjob eller voksenlærling kan være muligheder, hvis du er ledig og evt. har nedsat arbejdsevne.

Fleksjob og ledighedsydelse

Kan du som medarbejder på grund af sygdom eller handicap ikke varetage et arbejde på normale vilkår, har du mulighed for at blive visiteret til et fleksjob.

Småjob

Småjob er lønnede timer for alle, der ønsker at komme tilbage til en normal hverdag.

Voksenlærling

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med elever, som er fyldt 25 år og som er i gang med en erhvervsuddannelse, kan få tilskud til elevens løn.

I arbejde med handicap

Har du af fysiske eller psykiske årsager nedsat arbejdsevne, kan Roskilde Kommune tilbyde hjælp, som passer til dine særlige behov.

Obligatorisk pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får modtagere af bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse en ny pensionsordning.

Godtgørelse når du er i virksomhedspraktik eller i et tilbud om vejledning og opkvalificering

Hvis du skal deltage i et tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering, kan du få en godtgørelse på 750,00 kr. brutto.

Lønnede timer

Lønnede timer eller ordinære løntimer er løn for de timer, du arbejder på ordinære vilkår i en virksomhed.

Ledig på dagpenge

Er du ledig og forsikret i en A-kasse, skal du sørge for at melde dig ledig på første ledighedsdag på Jobnet.dk

Ledig under 30 år uden dagpenge

Som ung under 30 år med brug for vejledning om job eller uddannelse, skal du henvende dig til Ungeguiden.

Kontant- og uddannelseshjælp

Er du ledig og ikke medlem af en a-kasse, kan du søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Pulsen

Pulsen er et tilbud til dig, som er ledig. Vi hjælper dig med at komme i job eller uddannelse og med at få din arbejdsevne afklaret.

Obligatorisk pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får modtagere af bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse en ny pensionsordning.

Ledig på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er for dig som ikke har haft ophold i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år.

Er du lønmodtager, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende, skal du sygemelde dig for at kunne modtage sygedagpenge.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg?

Er du lønmodtager, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende, skal du sygemelde dig for at kunne modtage sygedagpenge.

Jobhuset - Fønix & Pulsen

Jobhuset er et tilbud til dig, der er ledig eller sygemeldt.

Økonomisk hjælp i særlige tilfælde

Søg om økonomisk hjælp, hvis der er sket uforudsigelige ændringer i dit liv, som har medført nødvendige udgifter, du ikke selv kan betale. Fx varmehjælp, tandpleje og andre enkeltydelser.

Økonomisk rådgivning

Har du stor gæld eller svært ved at overskue det med pengene, er der forskellige muligheder for økonomisk rådgivning.

Er du virksomhed?

Vi hjælper din virksomhed med hurtigt at sikre, at I har den arbejdskraft, I har brug for.

Hvornår kan jeg forvente svar?

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse, og borgeren har modtaget et svar.