Lønnede timer

Lønnede timer eller ordinære løntimer er løn for de timer, du arbejder på ordinære vilkår i en virksomhed.

Hvad er lønnede timer?

Lønnede timer eller ordinære løntimer er løn for de timer, du arbejder på ordinære vilkår i en virksomhed. Lønnede timer er alt fra en time og op til fuld tid. Der er ingen mini­mums- eller maksimumsbegrænsning på an­tal timer, du arbejder og får løn for.

Hvorfor lønnede timer?

En ansættelse på få timer kan være en god løsning for virksomheden, hvis der er af­grænsede opgaver, som kan løses på et nedsat timetal. En ansættelse på få timer kan gøre en forskel for dig som ansat både personligt og økonomisk. Lønnede timer kan være en måde at komme ud på arbejds­markedet uden at skulle være klar til fuld tid fra første dag. Lønnede timer kan også give dig erfaring med at være på arbejdsmarke­det, og du får nogle kompetencer, som du kan skrive på dit CV.

Lønnede timer og praktik

Man kan godt kombinere lønnede timer med ulønnet praktik. Det gør man ved, at man få løn for de opgaver, man mestrer, samtidig med, at man er i praktik i andre op­gaver, som man skal læres op i. Med tiden kan praktiktimerne erstattes med lønnede timer. Lønnede timer kan derfor bruges til at trappe op i tid på arbejdsmarkedet og i sid­ste ende gøre dig selvforsørgende.

Hvad får du ud af lønnede timer?

Ud over, at du rent faktisk får løn for det ar­bejde, du udfører, og du oplever, at dit arbejde har værdi for dig og virksomheden, så er der også et økonomisk regnestykke, som kan være en fordel for dig. Regnestykket er forskelligt alt efter, hvilken ydelse du er på.

Du skal være opmærksom på, at indtægter fra lønnede timer kan have betydning for din boligstøtte, din økonomiske friplads ol.

Lønnede timer