Obligatorisk pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får modtagere af bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse en ny pensionsordning.

Den nye ordning har fået navnet "Obligatorisk Pensionsordning” og blev vedtaget af et bredt flertal i folketinget i foråret 2019.

Du får ny pensionsordning, hvis du modtager en af følgende ydelser:

  • Sygedagpenge
  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Supplement til brøkpension
  • Revalideringsydelse
  • Ressourceforløbsydelse
  • Ledighedsydelse
  • Fleksløntilskud
  • Tilskud til selvstændig erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Din ydelse vil stadig være den samme, og du behøver ikke gøre noget. Du får bare et ekstra beløb, som går ind på pensionsordningen ’Obligatorisk Pensionsordning’. Det skyldes, at staten automatisk indbetaler pensionsbidraget til din pensionsordning.  Det hele sker automatisk. Pengene på pensionsordningen bliver udbetalt, når du når folkepensionsalderen, og kan ikke udbetales før.

Du kan læse mere her:

Kort om pensionsordningen på borger.dk 

Læs alt om Obligatorisk Pensionsordning