Økonomisk rådgivning

Har du stor gæld eller svært ved at overskue det med pengene, er der forskellige muligheder for økonomisk rådgivning.

GRO tilbyder hjælp til budgettet

GRO, der hører til under Roskilde Kommunes socialpsykiatri, tilbyder åben rådgivning, hvor du kan komme til uden at være visiteret og uden at have en aftale på forhånd. Der er dog også mulighed for at bestille en tid. Du kan blandt andet få hjælp til dit budget, regninger og få vejledning om hvilke tilskud, der kan søges.

Er der tale om mere omfattende hjælp til overblik over økonomi, kontakt til kreditorer, skifteretten i forhold til gældssanering osv. henviser GRO dog som udgangspunkt til frivillige rådgivningstilbud i Frivilligcenter Roskilde (læs mere herover).

Og er det hjælp til at ansøge og udfylde skemaer i jobcenter-regi om f.eks. enkeltydelse, henvises til jobcentrets egne medarbejdere, der kan hjælpe med det. Hvis du er flygtning eller indvandrer i Roskilde kommune, henvises til hverdagsrådgivningen som hører ind under Dansk flygtningehjælp.

Hvis du har en bolig gennem Boligselskabet Sjælland, vil GRO henvise dig til boligselskabets økonomiske rådgivning for beboere (læs mere herunder).

GRO har følgende adresse: Toftebakken 12, 4000 Roskilde.

Boligselskabet Sjælland rådgiver egne beboere 

Hvis du har en bolig gennem Boligselskabet Sjælland, kan du få uvildig økonomisk rådgivning gratis og anonymt, hvis du har brug for det. Selskabets rådgivere tilbyder både samtale, sparring, gode råd og forslag til budgetjusteringer samt økonomi- og gældsrådgivning.

Her bor Boligselskabet Sjælland: Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde.

Jobhuset Fønix & Pulsen tilbyder hjælp

Hvis du som borger er tilknyttet Roskilde Jobcenter og modtager ydelser efter Beskæftigelseslovgivningen, er der mulighed for at få økonomisk rådgivning i Jobhuset Fønix & Pulsen, der har til huse på Østre Kirkevej 7 i Himmelev.

UngeGuiden yder økonomisk hjælp til de unge

UngeGuiden i Roskilde Kommune giver vejledning til unge mellem 18 og 29 år, der har brug for hjælp i forhold til job, uddannelse og/eller økonomi. Tilhører du denne aldersgruppe og er tilknyttet UngeGuiden, kan du være i målgruppe for at få et introforløb på 14 dage. Her vil du bl.a. få tilbudt hjælp til at forstå og håndtere din privatøkonomi. Det kan for eksempel handle om at lægge et budget, få overblik over eventuel gæld, få lagt en plan for afbetaling og få hjælp til at kontakte kreditorer.  

Ungeguiden har adresse her: Bakkesvinget 67f, 4000 Roskilde.

Forbrugerrådet Tænk klar med uvildig rådgivning

Uden for Roskilde Kommunes område yder Forbrugerrådet Tænk med støtte fra Socialstyrelsen fortrolig, uvildig og gratis rådgivning til økonomisk udsatte borgere. Formålet er at afhjælpe gældsproblemer og hjælpe borgere med at mestre deres privatøkonomi.

Tænk har adresse i Ryesgade 3A, 2200 København N.

Gode apps og links

Spørgsmål om økonomi og gæld