Ledig på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er for dig som ikke har haft ophold i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år.

For at blive berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse skal du tilmelde dig som ledig i jobcentret.

Du skal have opholdt dig lovligt i landet i 9 år inden for de sidste 10 år for at kunne modtage kontant- eller uddannelseshjælp. Samtidig skal du have haft ordinært arbejde, der svarer til 2 år og 6 måneders fuldtidsarbejde inden for de seneste 10 år. Hvis ikke du opfylder disse krav, vil du i stedet kunne blive godkendt til at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Du har igen ret til uddannelses- og kontanthjælp, når du opfylder opholdskravet, hvilket vil sige, at du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 ud af de sidste 10 år og beskæftigelseskravet, hvilket vil sige, at du har haft et ordinært arbejde i hvad, der svarer til et fuldtidsarbejde i 2 år og 6 måneder.

Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er du omfattet af de pligter og rettigheder, der følger af den lovgivning du er omfattet af - enten Integrationsloven eller Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

Læs mere om Integration - økonomi, uddannelse, job, bolig og frivillighed.  

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.