Økonomisk hjælp i særlige tilfælde

Søg om økonomisk hjælp, hvis der er sket uforudsigelige ændringer i dit liv, som har medført nødvendige udgifter, du ikke selv kan betale. Fx varmehjælp, tandpleje og andre enkeltydelser.

Hvad kan du få støtte til?

Her på siden kan du læse om varmehjælp, tilskud til tandbehandling og støtte til høje boligudgifter. Derudover kan du også læse om de generelle enkeltydelser. 

Hvem kan søge om enkeltydelser?

Alle kan søge om en enkeltydelse, men kommunen vil altid foretage en økonomisk behovsvurdering og vurdere, om udgiften er nødvendig.

Du skal altid søge om hjælp, inden du påtager dig udgiften. Kommunen bevilger normalt ikke hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søgte om en enkeltydelse.

Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du er ledig med lav indkomst og har brug for hjælp til at betale enkeltudgifter eller høje boligudgifter. Hvis du er gift, tæller din ægtefælles formue også med i vurderingen af din økonomiske situation.

Varmehjælp

Priserne på el og varme steg markant i 2022. Hvis du har svært ved at betale dine varmeregninger, kan du måske modtage et engangsbeløb. Kommunen foretager altid en vurdering af den enkeltes situation. 

Varmetillæg

Hvis du er:

 • Folkepensionist
 • Førtidspensionist, der har fået pensionen tilkendt før 2003

kan du søge om varmetillæg.

Sådan søger du om varmetillæg

 1. Søg om varmetillæg hos Udbetaling Danmark her.
 2. Når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning, kan du søge personligt tillæg hos Roskilde Kommune her.

Hvis du i forvejen modtager varmetillæg, skal du bede Udbetaling Danmark om at omregne dit varmetillæg. Varmetillæg er et løbende tilskud.

Personligt tillæg fra kommunen er et engangsbeløb.

Varmehjælp som enkeltydelse

Hvis du er:

 • Kontanthjælpsmodtager
 • Førtidspensionist, der har fået tilkendt pension 1. januar 2003 eller senere
 • Modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
 • Økonomisk vanskeligt stillet person f.eks. i ressourceforløb eller som har lav arbejdsindtægt

kan du søge varmehjælp som en enkeltydelse. Det gør du på knappen herunder.

Ansøgningen om varmehjælp i begge grupper skal leveres med diverse dokumentation, så det kan afgøres, om du er berettiget til støtte. Du skal for eksempel dokumentere din indkomst, udgifter og formue samt vedlægge den konkrete varmeregning, du søger tilskud til.

Andre enkeltudgifter

For at få hjælp fra kommunen til at betale enkeltudgifter gælder det, at:

 1. Der skal være tale om en engangsudgift.
 2. Der skal være sket ændringer i dine forhold, som ikke har været til at forudse.
 3. Det skal være en rimeligt begrundet enkeltudgift.
 4. Hvis du selv skal betale, vil det gøre det svært for dig og din familie at klare sig økonomisk fremover.

Eksempler på enkeltudgifter kan fx være:

 • Støtte til flyttehjælp
 • Depositum
 • Dækning af udgifter til tandbehandling eller medicin

Hvis der er tale om en behandling, skal den være nødvendig for dit helbred, og hvis du kan blive behandlet i det offentlige, skal du blive det.

Hjælp til depositum/flyttehjælp skal du søge om i den kommune, hvor boligen ligger. Du kan derfor kun søge om depositum/flyttehjælp i Roskilde Kommune, hvis boligen ligger i Roskilde Kommune.

Ansøg om en enkeltydelse nederst på siden, eller læs mere om enkeltydelser på Borger.dk.

Tilskud til tandbehandling

Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller andre ydelser efter Aktivloven på samme niveau, kan du søge om at få dækket dine udgifter til tandbehandling.

For at være sikker på, at du opfylder betingelserne, skal du søge inden behandlingen.

Du kan ikke få tilskud til kosmetiske behandlinger eller behandlinger hos tandlæger uden overenskomst. Tilskuddet gives, efter at eventuelle tilskud fra sygeforsikring Danmark er fratrukket.

Det er din alder og indtægt, der afgør, hvor stort et tilskud du kan få fra Roskilde Kommune. Det gælder for alle, at der er en egenbetaling på 600 kr. årligt (2018). Du kan læse mere om, hvilken indflydelse din alder og indtægt har på borger.dk.

Hvornår skal du søge om tilskud?

 • Hvis prisen på din behandling overstiger 10.000 kr., skal du søge om tilskud, inden du starter behandlingen.
 • Hvis prisen på behandlingen er på under 10.000 kr., skal du i stedet sende regningen til kommunen, efter behandlingen er afsluttet, og så sørger vi for, at du får dit tilskud.

Send regningen fra behandlingen sammen med oplysninger om, hvorvidt du er medlem af sygeforsikring Danmark og eventuelt hvilken gruppe, til:

Ydelsen

Rådhusbuen 3

4000 Roskilde

Støtte til høje boligudgifter

Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du er ledig på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Du kan også søge om støtte, hvis du er på sygedagpenge, dagpenge, ledighedsydelse eller ressourceforløb, og du opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp.

Samtidig skal du også have været ude for det, der i lovgivningen hedder en social begivenhed. En social begivenhed kan fx være arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller lignende, der gør, at du står i en økonomisk svær situation, fordi du har høje boligudgifter eller mange børn at forsørge.

Den særlige støtte (§34 tillæg) til høje boligudgifter er ikke det samme som boligstøtte (boligsikring).

Ansøg om støtte nederst på denne side.

Generelle spørgsmål og svar om enkeltudgifter