Kontant- og uddannelseshjælp

Er du ledig og ikke medlem af en a-kasse, kan du søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Aftale om nyt kontanthjælpssystem fra 1. juli 2025

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgik i oktober 2023 et forlig om et nyt kontanthjælpssystem. 

Det kan få betydning for dig, hvis du er på kontanthjælp eller kommer det i fremtiden.

Læs mere om det nye kontanthjælpssystem på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Aftalen træder i kraft 1. juli 2025.

Du kan modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie - og i øvrigt ikke har andre muligheder for forsørgelse. For at få kontant- eller uddannelseshjælp skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. være tilmeldt Jobnet.dk som ledig. Du skal også stå til rådighed for tilbud og indsatser, der skal hjælpe dig på vej mod job eller uddannelse.

Kontanthjælp eller uddannelseshjælp?

Kontanthjælp

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 30 år eller er under 30 år og har en erhvervsuddannelse. Når du får kontanthjælp, skal du aktivt søge job og deltage i forskellige tilbud (fx nyttejob, virksomhedspraktik eller lignende).

Uddannelseshjælp

Du kan søge uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og IKKE har en erhvervsuddannelse. Når du er på uddannelseshjælp, bliver du mødt med krav om at gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Indtil du kan starte på en uddannelse, skal du deltage i beskæftigelsesrettede eller uddannelsesrettede tilbud.

OBS! Er du mellem 18 og 29 år, skal du kontakte Ungeguiden og ikke jobcentret.

Sådan søger du om kontant- eller uddannelseshjælp

1 af 5 steps

Meld dig ledig på Jobnet.dk

Gå til Jobnet.dk og meld dig ledig.

Nyuddannede og uddannelsessøgendes mulighed for at få hjælp til forsørgelse

Som uddannelsessøgende har du som hovedregel ikke ret til forsørgelsesydelser (uddannelseshjælp, kontanthjælp selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse) fra kommunen. Det gælder også, selvom du ikke kan få SU.

Du er uddannelsessøgende, hvis du er i uddannelse og fortsætter i uddannelse efter sædvanlig sommerferie. Det er tilfældet, hvis du afslutter studentereksamen i juni og har søgt om optagelse på universitetet til september eller hvis du afslutter grundforløb og søger praktikplads.

Kun hvis du ikke kan påbegynde din videre uddannelse efter senest 2 kalendermåneder, kan der eventuelt blive tale om udbetaling af forsørgelsesydelse. Det vil være aktuelt, hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse eller et grundforløb i juni og ikke med start 1. september optages på den videregående uddannelse, du har søgt ind på, eller ikke har fået en læreplads.

Afslag på uddannelse

Hvis du får afslag på din ansøgning om optagelse på en ny uddannelse, kan du være berettiget til forsørgelsesydelse fra det tidspunkt, hvor du får besked om afslag.

Afsluttet eller afbrudt uddannelse

Hvis du afslutter eller afbryder en uddannelse og ikke længere modtager SU, kan du have ret til forsørgelsesydelse.

Afbrydelse af uddannelse før tid, kan medføre fradrag i forsørgelsesydelsen på grund af sanktion for ophør af uddannelse.

Godt at vide om kontant- og uddannelseshjælp

Kontakt Ydelsen

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.