Kontant- og uddannelseshjælp

Er du ledig og ikke medlem af en a-kasse, kan du søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Aftale om nyt kontanthjælpssystem er endnu ikke trådt i kraft

Aftalen om et nyt kontanthjælpssystem skal forhandles på plads i efteråret 2022. Aftalen træder senest i kraft 1. januar 2024.

Du kan læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Du kan modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie - og i øvrigt ikke har andre muligheder for forsørgelse. For at få kontant- eller uddannelseshjælp skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. være tilmeldt Jobnet.dk som ledig. Du skal også stå til rådighed for tilbud og indsatser, der skal hjælpe dig på vej mod job eller uddannelse.

Kontanthjælp?

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 30 år eller er under 30 år og har en erhvervsuddannelse. Når du får kontanthjælp, skal du aktivt søge job og deltage i forskellige tilbud (fx nyttejob, virksomhedspraktik eller lignende).

Uddannelseshjælp?

Du kan søge uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og IKKE har en erhvervsuddannelse. Når du er på uddannelseshjælp, bliver du mødt med krav om at gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Indtil du kan starte på en uddannelse, skal du deltage i beskæftigelsesrettede eller uddannelsesrettede tilbud.

OBS! Er du mellem 18 og 29 år, skal du kontakte Ungeguiden og IKKE jobcentret.

Sådan søger du kontant- eller uddannelseshjælp!

 1. Meld dig ledig på Jobnet.dk
   
 2. Søg enten kontant- eller uddannelseshjælp via selvbetjeningsløsningen nedenfor.

  Her skal du blandt andet svare på, om du har været i Jobcentret og melde dig ledig. Hvis du allerede har været i enten Jobcenter Roskilde eller Ungeguiden og melde dig ledig, kan du svare ’ja’. Ellers svarer du naturligvis ’nej’.

  Du skal bruge din MitID for at søge digitalt. Hvis du ikke har MitID, kan du udfylde skemaet digitalt, printe ud, underskrive og sende det sammen med dokumentationen til Ydelsen, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde.
   
 3. Henvend dig derefter i Jobcenter Roskilde (eller Ungeguiden på Bakkesvinget 67, hvis du er under 30 år).

  Kontakt jobcentret eller - hvis du er under 30 år - Ungeguiden via 4631 3000.
 4. Læg dit CV ind

  Senest tre uger efter du er meldt ledig, skal du have lagt et fyldestgørende CV ind på Jobnet. Du skal løbende opdatere dit CV, så det altid er så korrekt som muligt. Jobcentret bruger dit CV, når virksomheder efterspørger arbejdskraft, men du skal også selv holde øje med, om der kommet henvendelse fra interesserede arbejdsgivere.

 5. Joblog

  Når du har søgt en stilling, så lav en tilhørende joblog på jobnet.dk bagefter. Både selve jobloggen skal udfyldes og dit cv og ansøgning skal vedhæftes i hver joblog hver gang. Søg mindst 2 job hver uge eller 8 job hver måned, hvis ikke andet er aftalt med Jobcentret.

Nyuddannede og uddannelsessøgendes mulighed for at få hjælp til forsørgelse

Som uddannelsessøgende har du som hovedregel ikke ret til forsørgelsesydelser (uddannelseshjælp, kontanthjælp selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse) fra kommunen. Det gælder også, selvom du ikke kan få SU.

Du er uddannelsessøgende, hvis du er i uddannelse og fortsætter i uddannelse efter sædvanlig sommerferie. Det er tilfældet, hvis du afslutter studentereksamen i juni og har søgt om optagelse på universitetet til september eller hvis du afslutter grundforløb og søger praktikplads.

Kun hvis du ikke kan påbegynde din videre uddannelse efter senest 2 kalendermåneder, kan der eventuelt blive tale om udbetaling af forsørgelsesydelse. Det vil være aktuelt, hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse eller et grundforløb i juni og ikke med start 1. september optages på den videregående uddannelse, du har søgt ind på, eller ikke har fået en læreplads.

Afslag på uddannelse

Hvis du får afslag på din ansøgning om optagelse på en ny uddannelse, kan du være berettiget til forsørgelsesydelse fra det tidspunkt, hvor du får besked om afslag.

Afsluttet eller afbrudt uddannelse

Hvis du afslutter eller afbryder en uddannelse og ikke længere modtager SU, kan du have ret til forsørgelsesydelse.

Afbrydelse af uddannelse før tid, kan medføre fradrag i forsørgelsesydelsen på grund af sanktion for ophør af uddannelse.

Brug for hjælp til selvbetjening?

 • Ring til Den digitale hotline på 70 20 00 00

Forlængede sagsbehandlingstider

Ydelsen har desværre forlængede sagsbehandlingstider. Aktuelt er sagsbehandlingstiden op til 8 uger for ansøgninger om enkeltydelser og op til 3 uger for forsørgelsesydelser. For ansøgninger om refusion for løn til fleksjobbere, sygemeldte mfl. er sagsbehandlingstiden aktuelt op til 18 uger.

Det skyldes implementering af landsdækkende nye ydelsessystemer til udbetaling af kontanthjælpsydelser og sygedagpenge samtidig med COVID-19 situationen, og interne flytninger og istandsættelser på Rådhuset.

Vi beklager de udfordringer det giver for borgere og virksomheder, og arbejder ihærdigt på at behandle ansøgningerne hurtigst muligt.

Hvis vi mangler oplysninger til behandling af din ansøgning, vil du blive kontaktet på telefon eller digital post, så det er ikke nødvendigt at ringe til Ydelsen for at høre om oplysninger mangler.

Godt at vide om kontant- og uddannelseshjælp

Kontakt Ydelsen

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.