Godtgørelse når du er i virksomhedspraktik eller i et tilbud om vejledning og opkvalificering

Hvis du skal deltage i et tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering, kan du få en godtgørelse på 750,00 kr. brutto.

Du kan få godtgørelse hvis du modtager:

  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
  • Overgangsydelse
  • Ressourceforløbsydelse

Godtgørelsen anvendes til at dække dine udgifter ved at deltage i tilbuddet, herunder de første 24 km dagligt.

Du kan dog kun få godtgørelsen, hvis transportafstanden mellem din bopæl og dit tilbud er mere end 5 km, med mindre du har dokumenterede helbredsmæssige begrænsninger, der medfører at du ikke kan transportere dig på cykel eller gå 5 km.

Hvis du er i jobafklaringsforløb og modtager løn fra en arbejdsgiver, kan du ikke få godtgørelsen, selvom din arbejdsgiver modtager din ressourceforløbsydelse.

Det er Beskæftigelses- og socialudvalget som har besluttet hvad der kan gives i godtgørelse. Her kan du se beslutningen fra møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 05-12-2019 under punkt 145.