Hvornår kan jeg forvente svar?

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse, og borgeren har modtaget et svar.

På beskæftigelsesområdet er de enkelte sagsbehandlingsfrister fastsat i § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det betyder, at der er fastsat sagsbehandlingsfrister for behandling af ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen. Som udgangspunkt starter en sagsbehandlingsfrist med at løbe, når myndigheden vidste eller burde vide, at en borger – mundtligt eller skriftligt – har bedt om at få hjælp, og den nødvendige dokumentation foreligger. Sagsbehandlingsfristen løber som hovedregel frem til, at der træffes en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil du som ansøger få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Vil du vide mere, så kontakt Jobcenter Roskilde på mail jobcenter@roskilde.dk eller tlf. 46 31 30 00.

Hvad er sagsbehandlingsfristerne?

Kontakt Jobcenter Roskilde

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.