Voksenlærling

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med elever, som er fyldt 25 år og som er i gang med en erhvervsuddannelse, kan få tilskud til elevens løn.

Hvor meget kan virksomheden få i tilskud?

Tilskuddet udgør kr. 45 pr. time, når eleven kommer fra ledighed, og kan bevilliges i hele uddannelsesaftalen.

Tilskuddet udgør kr. 30 pr. time, når eleven kommer fra beskæftigelse, og kan bevilliges i max 2 år fra uddannelsesaftalens start.

Voksenlærlingetilskud udbetales for praktikperioder. I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Hvem er i målgruppen for voksenlærlingeordningen?

Eleven skal være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens start. Overordnet er der tre målgrupper:

  • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse
  • Ledige faglærte (som ikke har en forældet uddannelse) med mere end 6 måneders ledighed
  • Beskæftigede ufaglærte

Der er iværksat et forsøg med voksenlærlingeordningen, som løber til den 31. december 2021. Under forsøgsperioden er målgruppen udvidet med:

  • Ledige faglærte (som ikke har en forældet uddannelse) med mere end 3 måneders ledighed
  • Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse.

Krav til virksomheden

Den relevante erhvervsskole skal godkende virksomheden som praktiksted.

Virksomheden skal udbetale en løn, der som minimum svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

Sådan sender du en ansøgning om voksenlærling

Virksomheden skal sende ansøgning om voksenlærling via ansøgningssystemet ”VITAS”.

Ansøgningen skal indgives senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse. Hvis ansøgningen modtages senere, kan der kun udbetales støtte fra ansøgningstidspunkt.

Det er jobcentret i elevens bopælskommune, som skal behandle ansøgningen.

Vil du vide mere?

Kontakt jobrådgiver Sofie Schultz, Job og Kompetencer på tlf. 4631 7808.