Få et fritidsjob

Med et fritidsjob kan du tjene dine egne penge, lære om arbejdslivet og få nye oplevelser. Roskilde Ungebyrådet opfordrer andre unge til at få et fritidsjob. På siden her finder du hjælp og inspiration til at få et fritidsjob.

Skriv dit barn op til børnehaveklasse

Skal dit barn starte i skole til næste sommer? Uanset om du ønsker folkeskole, privatskole, hjemmeundervisning eller at søge om udsat skolestart for dit barn, skal du oplyse dit valg i den digitale skoleindskrivning her på siden fra september 2024.

Naturvidenskabsfestival 2024

Årets tema er "igen og igen" - Der er nu åbent for tilmelding til årets naturvidenskabsfestival.

Find din skole

Her kan du finde kontaktoplysninger og adresser på Roskilde Kommunes skoler og se, hvilket skoledistrikt du bor i.

Skriv dit barn op til børnehaveklasse

Skal dit barn starte i skole til næste sommer? Uanset om du ønsker folkeskole, privatskole, hjemmeundervisning eller at søge om udsat skolestart for dit barn, skal du oplyse dit valg i den digitale skoleindskrivning her på siden fra september 2024.

Find din skole

Her kan du finde kontaktoplysninger og adresser på Roskilde Kommunes skoler og se, hvilket skoledistrikt du bor i.

Ny i folkeskolen

I Roskilde Kommune arbejder vi for, at alle børn får en tryg overgang fra børnehave til skole, og at de oplever en varieret skoledag, hvor de trives, udfordres og bliver så dygtige, de kan.

Skoleferier og lukkedage

Se en oversigt over ferier og andre lukkedage i dette og det følgende skoleår her.

En varieret skoledag

Roskilde Kommunes folkeskoler tilbyder børn og unge en varieret skoledag, hvor læring, digital dannelse og forløb uden for skolen er vigtige elementer.

Børnenes trivsel i skolen

Trivsel handler om elevernes oplevelse af at være en del af det sociale og faglige fællesskab. Gode sociale relationer og et trygt undervisningsmiljø for alle er centralt for, at eleverne har lyst til og mulighed for at lære og udvikle sig.

Hvis du ønsker at skifte skole

Ønsker du, at dit barn skifter skole, eller vil I vide mere om, hvad en flytning betyder for jeres skolevalg? Få mere at vide om reglerne for skoleskift her.

Få indflydelse: Skolebestyrelser og Skole/SFO/klubforum

Dialogen med forældrenes repræsentanter er vigtig i udviklingen af kommunens skoler og fritidstilbud.

Hjemmeundervisning

Børnenes Nytårstale

Efter skoletid: SFO, klub og ungdomsskole

De fleste skolebørn går i et fritidstilbud. Det kan være SFO, klub for børn i 4.-7. klasse eller KLUB UNG for de unge. Fra 6. klasse kan de også gå i ungdomsskole.

Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Klubber

Demokrati og medbestemmelse er en vigtig faktor i klubberne, og det er børnene og de enkelte afdelinger, der planlægger de forskellige arrangementer. 

KLUB UNG

KLUB UNG er en fælles betegnelse for de 14 tilbud, klubberne har for de 13-17 årige i Roskilde Kommune.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er et alsidigt og interessevækkende fritidstilbud om undervisning og aktiviteter for unge i hele kommunen.

Få indflydelse: Skolebestyrelser og Skole/SFO/klubforum

Dialogen med forældrenes repræsentanter er vigtig i udviklingen af kommunens skoler og fritidstilbud.

Et fælles grundlag for trivsel og læring

Her kan du læse om Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik, om det fælles læringsgrundlag for både dagtilbud, skoler og fritidstilbud og om FN's verdensmål i Roskilde.

Sprog og læsning

Strategien for skoleelevernes sprog og læsning handler om at styrke udviklingen af deres skriftsprog og samtidig om, at der er en fælles retning for læsning på skolerne i Roskilde Kommune.

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog er et fag for tosprogede elever som ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i almindelig undervisning.

Overgang til ungdomsuddannelse

Læs her om, hvordan folkeskolen forbereder unge til at træffe et oplyst uddannelsesvalg.

Kvalitetsrapporter: faglige resultater, trivsel og inklusion

Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal vise, hvordan kommunen og skolerne lever op til de nationale og kommunale mål om faglige resultater, trivsel, inklusion og overgang til ungdomsuddannelse. 

Sammen om skolen

Sammen om Skolen er et samtale- og udviklingsprogram i Roskilde Kommune, der samler de væsentligste aktører omkring skolen.