Find din skole

Her kan du finde kontaktoplysninger og adresser på Roskilde Kommunes skoler og se, hvilket skoledistrikt du bor i.

Dansk som andetsprog

Tosprogede elever kan modtage undervisning i dansk som andetsprog, hvis skolen vurderer, at de har behov for det.

Skriv dit barn op til skole og SFO

Du kan vælge, om dit barn skal gå i folkeskole, privatskole eller undervises hjemme. Vælger du folkeskolen, skal du samtidig tage stilling til, om dit barn skal skrives op til en skolefritidsordning (SFO).

Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

En fælles platform

Her kan du læse om Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik, om det fælles læringsgrundlag for både dagtilbud, skoler og fritidstilbud og om FN's verdensmål i Roskilde.

Ny i skolen

I Roskilde Kommune arbejder vi for, at alle børn får en tryg overgang fra børnehave til skole, og at de oplever en varieret skoledag, hvor de trives, udfordres og bliver så dygtige, de kan.

Hvis du ønsker at skifte skole

Skal dit barn skifte skole inden for kommunens grænser eller er I flyttet til kommunen? Få mere at vide om reglerne for skoleskift her.

Få indflydelse: Skolebestyrelser og Skole/SFO/klubforum

Dialogen med forældrenes repræsentanter er vigtig i udviklingen af kommunens skoler og fritidstilbud.

En varieret skoledag

Roskilde Kommunes folkeskoler tilbyder børn og unge en varieret skoledag, hvor læring, digital dannelse og forløb uden for skolen er vigtige elementer.

Kvalitetsrapporter: faglige resultater, trivsel og inklusion

Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal vise, hvordan kommunen og skolerne lever op til de nationale og kommunale mål om faglige resultater, trivsel, inklusion og overgang til ungdomsuddannelse. 

Skoleferier og lukkedage

Skoleåret har ca. 200 skoledage og ca. 165 fridage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Se en oversigt over ferier og andre lukkedage i dette og det følgende skoleår her.

Betalingskort

Elever i Roskilde Kommune har et personligt betalingskort. Kortet kan bruge til at betale for mad i kantinen eller på udflugter. Kortet kan bruges i de fleste kommunale folkeskoler og i alle klubber.

Efter skoletid: SFO, klub og ungdomsskole

De fleste skolebørn går i et fritidstilbud. Det kan være SFO, klub for børn i 4.-7. klasse eller KLUB UNG for de unge. Fra 6. klasse kan de også gå i ungdomsskole.

Efter 9. klasse

Læs her om de mange muligheder, du har at vælge imellem efter du har afsluttet grundskolen - og få hjælp til at vælge i Uddannelsesvejledningen.