Sprog og læsning

Strategien for skoleelevernes sprog og læsning handler om at styrke udviklingen af deres skriftsprog og samtidig om, at der er en fælles retning for læsning på skolerne i Roskilde Kommune.

Strategi for sprog og læsning

Med strategien for sprog og læsning ønsker vi i Roskilde at styrke elevernes skriftsproglige udvikling. Det vil sige både elevernes sprog samt deres læse- og skriveudvikling. Strategien er samtidig med til at sikre, at vi tilbyder alle elever kvalificeret undervisning, der understøtter elevernes skriftsproglige udvikling – uanset hvilken skole i Roskilde, eleven går på.

Kontakt Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.