Sprog og læsning

Strategien for skoleelevernes sprog og læsning handler om at styrke udviklingen af deres skriftsprog og samtidig om, at der er en fælles retning for læsning på skolerne i Roskilde Kommune.

Strategi for sprog og læsning

Roskilde Kommune har en strategi for skoleelevernes sprog og læsning. Den handler om at styrke udviklingen af deres skriftsprog og samtidig om, at der er en fælles retning for læsning på skolerne i Roskilde Kommune.

I forlængelse af Strategi for sprog og læsning er der udarbejdet tre individuelle handleplaner inden for læsning, ordblindhed og dansk som andetsprog.

Sammen med dokumenterne Fælles Mål og Roskilde Kommunes læringsgrundlag skaber handleplanerne rammer for skolernes lokale initiativer i forbindelse med gennemførelsen af strategien.