Hvis du ønsker at skifte skole

Skal dit barn skifte skole inden for kommunens grænser eller er I flyttet til kommunen? Få mere at vide om reglerne for skoleskift her.

Hvis du bor i kommunen og ønsker at skifte skole

Bor du i Roskilde Kommune og ønsker du, at dit barn skal skifte skole, skal du henvende dig til den skole, hvor du ønsker at dit barn skal gå.

Flytter du til en ny adresse i Roskilde Kommune, kan dit barn blive på den skole, det allerede er indskrevet på. Ønsker du i stedet, at dit barn skal gå på den nye distriktsskole, er dit barn garanteret en plads på den nye skole i forbindelse med flytningen.

Flytter du til en ny adresse uden for Roskilde Kommune, kan dit barn også fortsætte på den skole, det allerede er indskrevet på. Hvis dit barn skifter skole, skal du huske at meddele det til den gamle skole.

Der er frit skolevalg, men for at dit barn kan skifte til en anden skole end distriktsskolen, skal der være plads på den ønskede skole.

Du skal også være opmærksom på, at kommunen ikke yder transport til og fra skole til dit barn, når det ikke er distriktsskolen og inden for de gældende regler om befordring af elever.

Hvis du flytter til Roskilde Kommune

Flytter du til Roskilde Kommune, og ønsker du, at dit barn skal gå i en folkeskole i Roskilde Kommune, kan du læse mere om de enkelte skoler på skolernes hjemmesider. Dit barn er garanteret en plads på skolen i det skoledistrikt, I flytter til. Hvis I vælger ikke at benytte denne mulighed i forbindelse med flytningen, så skal I være opmærksomme på, at I ikke senere er garanteret en plads på distriktsskolen. 

Du skal kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på.

Du skal være opmærksom på, at skolerne som udgangspunkt holder lukket i skolernes ferier. Ønsker du at indskrive dit barn i sommerferien, skal du kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på. Skriv gerne en mail til skolen om, at du som tilflytter ønsker at blive kontaktet. Du vil så blive kontaktet af skolen inden skolestart. 

Ønsker du, at dit barn skal gå på en anden folkeskole i Roskilde Kommune end distriktsskolen, afhænger det af, om der er plads på den pågældende skole. Du kan på skolernes hjemmeside se elevtallet på et ønsket klassetrin. En elev kan efter reglerne om frit skolevalg blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er mindre end 24 elever i  gennemsnit på det pågældende klassetrin (Se Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune).

Bliver undervisningspligten opfyldt på anden måde end en folkeskole i Roskilde Kommune (folkeskole uden for kommunen, privatskole eller hjemmeundervisning), skal du som tilflytter meddele dette til kommunen.