En varieret skoledag

Roskilde Kommunes folkeskoler tilbyder børn og unge en varieret skoledag, hvor læring, digital dannelse og forløb uden for skolen er vigtige elementer.

Variation i skoledagen

I Roskilde Kommune arbejder vi hver dag aktivt på, at alle børn og unge udvikler sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. Og at vi ruster dem med kompetencer, der giver dem mod på og mulighed for at indgå aktivt i skabelsen af fremtiden.

Vi ved, at læring skabes gennem erfaringer og sker i sociale samspil med andre. Derfor har vi en folkeskole, hvor vi lægger vægt på, at alle elever har gode relationer med både voksne og andre børn og unge, og at de har en varieret skoledag. Variation i skoledagen er mange ting; fra de forskellige undervisningsmidler vore elever tilbydes, til undervisningsformer, inkluderende læringsmiljøer, bevægelse, digitalisering og praktisk og bogligt arbejde. Læringen skal ikke mindst ske gennem leg og en eksperimenterende tilgang til undervisningen.

Motion og bevægelse indgår i hverdagen

Motion og bevægelse giver sunde, glade og motiverede børn, som har lyst til at lære og er en integreret del af alle elevernes skoledag.

Alle elever skal bevæge sig, hvad der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt. Motion og bevægelse kan indgå i skoledagen på mange forskellige måder. Det kan både være en del af den fagopdelte undervisning, men kan også indgå i den understøttende undervisning. Derudover kan skolerne lave korte bevægelsesaktiviteter i løbet af dagen. Det kan fx være morgenløb eller ”matematik-stafet”, hvor eleverne bevæger sig, samtidig med at de øver de små tabeller.

Idræt er et prøvefag i 9. klasse. Prøven består af både en praktisk og mundtlig del. Eleverne får derfor også standpunktskarakterer i faget fra og med 8. klassetrin.

 

Faglighed, læring og udvikling

I Roskilde lærer vi ved at have fingrene i faget. Se filmen faglighed, læring og udvikling, som er en del af alle tiders børneliv-kampagnen.

Bæredygtighed og natur

Alle børn – fra vuggestue til 9. klasse – lærer om bæredygtighed, natur og klima i børnehøjde i Roskilde. I filmen laver børnehavebørnene fra Børnehuset Ravnen fuglemad til vinterens sultne fugle, og 8. klasse fra Viby Skole prøver kræfter med affaldsindsamling og -sortering. Med naturen som undervisningslokale og jord under neglene bliver børnene og de unge motiveret til at lære, og de får desuden en rigtig god forståelse for det ansvar, som vi alle sammen har for naturen og klimaet.

Digital dannelse

Børn og unges digitale dannelse

Den åbne skole

Den åbne skole betyder, at folkeskolen åbner sig mod lokalsamfundet, så eleverne får en bedre forståelse af det omgivne samfund. Sammen skal skolerne og de lokale aktører skabe en spændende, relevant og fagligt udfordrende skoledag for eleverne.

I Roskilde Kommune er der mange foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, som har et tæt og godt samarbejde med lokale folkeskoler. Gennem centrale puljer bliver foreningslivet støttet, så de har mulighed for at introducere eleverne for nye aktiviteter og anderledes læringsmiljøer. Samarbejdet ledes lokalt omkring skolen, så de enkelte folkeskolers åben skole samarbejde vil derfor være præget af det lokal samfund og foreningsliv, som omgiver dem.

Ved at supplere elevernes teoretiske viden med praktiske opgaver og eksempler understøttes elevernes læring, kreativitet og evner til at koble teori og praksis sammen. Derved får eleverne mulighed for at bruge et bredere udsnit af deres evner, hvilket især også tilgodeser elever, som er mere orienterede mod praktiske fag.

Det er op til hver enkelt skole, hvordan den vil samarbejde med de forskellige foreninger og virksomheder. Derudover kan de enkelte skoleledelser give tilladelse til, at elever opfylder undervisningspligten ved at deltage i fx musikundervisning på den lokale musikskole eller ved at gå til idræt i en idrætsforening. Det kan eventuelt gøres som erstatning for valgfagstimerne.

Naturfagsforløb, der handler om at forsøge og forbedre

STEM står for Science, Technology, Engineering and Math og bliver ofte set som en samling af naturfagene og matematik. Men det er meget mere end det. STEM er tværfagligt og sigter mere på metoder end på fag. En vigtig del af et STEM-forløb handler om at forsøge og forbedre. Vore elever skal ved hjælp af egne erfaringer opnå faglige og praktiske erkendelser, som de bagefter kan perspektivere til mere generel viden og faglig forståelse.

I Roskilde Kommune har vi flere fælles tilbud til folkeskoler, som ønsker at arbejde med STEM som metode. Mange skoler laver forløb om programmering, med udgangspunkt i enten LEGO-robotter (First LEGO League) eller Ultrabits - eller deltager i Naturfagsmaraton og Unge Forskere.

Kontakt Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.