Overgang til ungdomsuddannelse

Læs her om, hvordan folkeskolen forbereder unge til at træffe et oplyst uddannelsesvalg.

Et uddannelsesvalg er for mange en lang proces. Det gode uddannelsesvalg bygger på et systematisk arbejde med dit selvkendskab og dermed spørgsmål som: Hvad er mine styrker, hvornår er jeg motiveret, hvordan lærer jeg bedst? Samtidig har du brug for et indgående kendskab til dine muligheder. Hvilke ungdomsuddannelser findes der? Hvad er deres kendetegn, hvilke fag får man, og hvad skal man være god til?

Når du går i 7 – 9. klasse 

Når du går i 7.-9. klasse, er det netop udviklingen af dit selvkendskab, der fokuseres på. Og også muligheden for, at du gør sig erfaringer med arbejde ude i virkeligheden. Du vil i løbet af udskolingen få mulighed for at komme i en uges erhvervspraktik, og du vil sammen med din klasse deltage i forskellige brobygningsaktiviteter på ungdomsuddannelserne. Under besøg på ungdomsuddannelserne får du mulighed for at opdage og sammenligne uddannelserne, mærke stemningen og det faglige niveau.

Du vil også løbende på din skole modtage undervisning i Uddannelse og job af en uddannelsesvejleder.

I 7. klasse får du tilbudt at deltage i forløbet Unge i praksis, der både indeholder den allerførste uddannelsesvejledning, en to-dages minipraktik samt en dag på tre forskellige erhvervsuddannelsessteder i Roskilde. I 8. klasse kan du vælge at deltage i Skills-stafetten, hvor du får lov at prøve kræfter med forskellige erhvervsuddannelser.

Fokus på forældresamarbejde 

Dine forældre inviteres løbende til samarbejdsmøder med både lærere og uddannelsesvejledere. Samarbejdsmøderne kan foregå som store fællesmøder – med fremmøde eller online, men også som individuelle møder, hvis der er behov for, at vi sammen lægger en særlig plan for dit barn.

I arbejdet med at opdage dine styrker, interesser og muligheder for uddannelse og job, spiller dine forældre en vigtig rolle. De kender dig ofte bedst, og sammen kan I undersøge muligheder og snakke om, hvad der kendetegner fx en erhvervsuddannelse. Hvordan er den bygget op? Hvordan undervises der? Hvor hurtigt skal man finde en læreplads?

Opstår der et behov for noget særligt, har kommunen en række indsatser, der hjælper alle unge videre. Fx tilbydes en co-pilot til unge med behov for voksenhjælp i overgangen til ungdomsuddannelse og gruppevejledning tilbydes elever, der har brug for at blive udfordret eller spejlet i andre unge, før de foretager deres valg. Ungdomsskolen tilbyder løbende faglige turboforløb til unge med behov for et boost for at nå de faglige adgangskrav på den ønskede ungdomsuddannelse.

Hvis du går i 10. klasse 

Hvis du går i 10. klasse i TiendeKlasseCenter i Roskilde, så vil du blive tilbudt uddannelsesvejledning. Hvis du har det meget svært med komme videre, så kan Roskilde kommune sammen med Uddannelsesvejledningen sørge for, at du får en såkaldt co-pilot. Co-piloten hjælper dig med at komme godt i gang med din ungdomsuddannelse og støtter dig i overgangen til den.

Når du går ud af 9. klasse

Kan du vælge at gå videre på en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller den forberedende grunduddannelse. Du kan også tage 10. klasse, eller du kan vælge at arbejde. Endelig kan du også vælge at tage 10. klasse på en efterskole. (Det er også muligt at gå på efterskole i 8. og 9. klasse) 

Uanset, hvad du vælger, så er der mange ting at overveje inden. Giv dig derfor god tid til at undersøge tingene grundigt ved fx at læse på UddannelsesGuiden, besøge skoler og snakke med din uddannelsesvejleder, din familie og dine venner.

Læs mere

Læs meget mere om Uddannelsesvejledningen, ungdomsuddannelse, brobygning, erhvervspraktik, Unge i praksis og samarbejdet med kommunens erhvervsplaymaker her: Uddannelsesvejledning - UngeGuiden, Roskilde Kommunale Ungeenhed

Du vil kunne læse mere om uddannelsesmessen i november på ungeguidens hjemmeside, når afholdelsen nærmer sig. 

Søgetal for elever bosiddende i Roskilde Kommune samt måltal. Elever i 9. og 10. klasse

2022

2023

2024

Måltal 2025

Erhvervsuddannelser

13,8%

13,1%

15,5%

15,5%

Gymnasiale uddannelser

80,8%

81,0%

79,9%

79,5%

FGU og STU

2,4%

1,7%

1,8%

 - 

Øvrigt

3,0%

4,2%

2,9%

 -

Søgetal for elever i 9. og 10. klasse på landsplan.

2022

2023

2024

Erhvervsuddannelser

20,0%

19,4%

19,9%

Gymnasiale uddannelser

71,6%

72,6%

72,9%

FGU og STU

2,9%

3,0%

2,9%

Øvrigt

5,5%

5,0%

4,4%

*Kilde: Uddannelsesstatistik.dk. ’Øvrigt’ dækker over ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet. Bemærk, at 9. klasseelever, der har søgt om optagelse i 10. klasse, ikke indgår i tallene i ovenstående tabel.

Relevante links

Tiendeklassescenteret Roskilde

Læs mere om Tiendeklassescenteret her