Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog er et fag for tosprogede elever som ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i almindelig undervisning.

Dansk som andetsprog

I Roskilde Kommunes folkeskoler kan tosprogede elever modtage undervisning i dansk som andetsprog, hvis det vurderes, at de har behov for det.

Faget dansk som andetsprog (DSA) tilbydes i to former – basisundervisning i modtageklasser eller supplerende undervisning, alt efter elevens sproglige forudsætninger.

Basisundervisning i dansk som andetsprog gives i modtageklasser og den ophører, når det vurderes, at eleven kan deltage i den almindelige undervisning med supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog kan foregå både som selvstændig undervisning på særlige hold uden for klassen og som undervisning integreret i fagene, hvor der er et tæt samarbejde mellem faglærer og lærer i dansk som andetsprog.

Taler dit barn ikke dansk, så begynder skolegangen i et modtagelsestilbud. Når dit barn har lært nok dansk til at få udbytte af undervisningen i en almindelig klasse, fortsætter skolegangen i en af folkeskolerne.

Der er modtageklasser (0.–9. klasse) på Hedegårdenes Skole.

Unge mellem 14 og 17 år kan få tilbudt undervisning i ungeklassen på Hedegårdenes Skole. Taler dit barn ikke dansk, skal du henvende dig til skolekonsulent Anita May Rintza Fryd, med henblik på for at vurdere om dit barn skal visiteres til en modtagelsesklasse.

Modersmålsundervisning

I Roskilde Kommune kan tosprogede elever fra 5. -9. klasse blive undervist i modersmål under forudsætning af at de kommer fra lande inden for EU og EØS. Modersmålsundervisningen tilbydes gennem Ungdomsskolen. Oprettelse af et hold vil kun ske, når mindst 12 elever med samme sprog er tilmeldt og skolen har ansat en egnet lærer.

Tilmelding og henvendelser: viceungdomsskoleleder Kenneth Wissing på 46318578 eller 21674315 samt kenneths@roskilde.dk.

Kontakt Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.