Dansk som andetsprog

Tosprogede elever kan modtage undervisning i dansk som andetsprog, hvis skolen vurderer, at de har behov for det.

Dansk som andetsprog

Tosprogede elever kan modtage undervisning i dansk som andetsprog, hvis skolen vurderer, at de har behov for det. Undervisningen kan tilbydes som basisundervisning i modtageklasser eller som supplerende undervisning i eller uden for den normale skoletid.

Taler dit barn ikke dansk, så begynder skolegangen i et modtagelsestilbud. Når dit barn har lært nok dansk til at få udbytte af undervisningen i en almindelig klasse, fortsætter skolegangen i en af folkeskolerne.

Der er modtageklasser (0.–9. klasse) på Hedegårdenes Skole og Østervangsskolen. 

Unge mellem 14 og 17 år får tilbudt undervisning i ungeklassen på Hedegårdenes Skole.

Modersmålsundervisning

Tosprogede elever kan blive undervist i modersmål under forudsætning af, at der er 12 elever med samme sprog samt en egnet lærer.