En fælles platform

Her kan du læse om Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik, om det fælles læringsgrundlag for både dagtilbud, skoler og fritidstilbud og om FN's verdensmål i Roskilde.

Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik

Alle børn og unge skal trives og blive hele mennesker. Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik opstiller en række målsætninger for at nå denne vision.

Fælles læringsgrundlag

Læring er drevet af det enkelte individs behov for at skabe sammenhæng og mening i sine oplevelser og erfaringer. Formålet med Roskilde Kommunes læringsgrundlag for dagtilbud, skoler og fritidstilbud er at skabe en fælles ramme og en fælles retning for det pædagogiske og didaktiske arbejde med læring i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Roskilde Kommunes læringsgrundlag for dagtilbud, skoler og fritidstilbud

17 verdensmål og 169 delmål

FN's verdensmål udgør i alt 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Læs mere på FN's side om verdensmålene.

FN verdensmålene i Roskilde

Skole- og Børneudvalget har besluttet, at alle skoler og klubber i Roskilde Kommune skal arbejde med FN's Verdensmål. Det gælder især

  • verdensmål 3: Sundhed og Trivsel
  • verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
  • verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • verdensmål 13: Klimaindsats