Ny i folkeskolen

I Roskilde Kommune arbejder vi for, at alle børn får en tryg overgang fra børnehave til skole, og at de oplever en varieret skoledag, hvor de trives, udfordres og bliver så dygtige, de kan.

Velkommen til dit barns skole i Roskilde Kommune

Når dit barn begynder i skole, starter en ny vigtig fase i livet. Dit barn vil opleve forandringer i mødet med en ny hverdag, nye fællesskaber, nye voksne og anderledes rammer. Engagerede lærere og pædagoger står klar til at tage godt imod dit barn og skabe en god overgang fra dagtilbud til skole.

Overgangen fra dagtilbud til skole

Børnene begynder i SFO den 1. maj i det år, hvor de begynder i skole. Alle dagtilbud har det sidste år i børnehaven særligt fokus på overgangspædagogik og overgangsaktiviteter. Formålet er at sikre, at alle børn oplever sig trygge og kompetente, når de begynder i SFO og skole. Dagligdagen i børnehaven vil indeholde forskellige aktiviteter og forløb der understøtter en god og tryg overgang for alle børn. Eksempler på aktiviteter kan være besøg i SFO og skole, fælles aktiviteter med andre kommende skolebørn i andre dagtilbud og overgangssangen som en del af de faste rutiner.

Det gode børneliv i Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et pædagogisk fritidstilbud til alle børn fra 0. til 3. klasse og er en del af skolen. Overskriften for SFO’en er det gode børneliv. Det betyder, at alle børn indgår i fællesskaber, også på tværs af klasser og årgange. Det betyder også, at børnene oplever, at de inddrages og er med til at bestemme, hvad der skal foregå i SFO-tiden.

I SFO’en er der forskellige typer aktiviteter. Der er plads til, at børnene kan fordybe sig, lege og være fysisk aktive. De voksne deltager og er engagerede sammen med børnene for at skabe det gode børneliv. De motiverer og vækker børnenes nysgerrighed for at lære og lege.

Læs mere om folkeskolernes arbejde og fælles grundlag

Læs mere...

Se børnene synge overgangssangen Klar, parat, start

Kontakt Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.