Oplysninger og tegninger til din byggeansøgning

Her kan du få info om hvilke oplysninger og tegninger, der skal vedlægges din ansøgning.

Fuldmagt

 • Hvis ejer ikke selv ansøger, skal ejer give fuldmagt til ansøger

Projektbeskrivelse

 • Beskrivelse af projektet, herunder bygningens anvendelse

Situationsplan, i fast målestoksforhold, der viser

 • Alle bygningerne på ejendommen og de enkelte bygningers anvendelse. Hvis du søger om tilladelse til en tilbygning skal det tydeligt fremgå, hvad der er nyt.
 • Alle relevante mål, herunder bygningernes ydre dimensioner, indbyrdes afstande, afstande til ejendommes skel, placering og bredde af indkørsel, samt antal P-pladser på ejendommen

Plantegning, i fast målestoksforhold, med relevante mål

Facadetegninger, i fast målestoksforhold, der viser

 • Facadehøjde, beregnet som facadens højde fra terræn til skæring mellem tagflade og ydervæg
 • Bygningshøjde, bygningens højde fra terræn til det højeste punkt Det skrå og vandrette højdegrænseplan (Fra 2,5 og videre ind på grunden må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skel mod nabo og sti)
 • Eksisterende og fremtidigt terræn

Bebyggelsesprocent

 •  Beregning af den nuværende og den fremtidige bebyggelsesprocent
 • Udfyldt skema til registrering af BBR
 • Hvis byggeriet kræver dispensation, skal der sendes en sagligt begrundelse.
 • Ved nye helårsboliger, som opføres af en professionel bygherre, skal der fremsendes dokumentation for at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring.

Ifølge Byggeloven § 17 er det den nuværende ejer, der er ansvarlig for at et byggeri er lovligt.

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00