Lokalplaner og kommuneplan

Hvis du har planer om at bygge nyt eller bygge om, er det en god idé at først at orientere dig om kommunens planlægning for det aktuelle område

Lokalplaner og kommuneplan

Projektområdet kan være omfattet af en lokalplan og en kommuneplan.

En lokalplan er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a.:

  • hvordan et område skal anvendes
  • hvor meget, der skal bygges
  • hvor bebyggelse, veje, friarealer m.m. skal placeres

Lokalplanens bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan. Det er ikke alle steder der er omfattet af en lokalplan. I disse tilfælde gælder kommuneplanrammerne.

Som udgangspunkt skal dit byggeprojekt holde sig inden for planlægningen. Kan det ikke rummes af lokalplanen eller kommuneplanrammen, så kontakt kommunens Erhvervsafdeling og tag en snak om hvordan og hvor der i givet fald kan findes plads til dit projekt.

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.