Klar til 10: Nye sorteringsløsninger i 2022

I løbet af 2022 får du flere muligheder for at aflevere endnu mere affald til genanvendelse. Roskilde Kommune ruller nemlig nye sorteringssystemer ud til alle borgere og kommunale institutioner.

Meget mindre affald

Tips, værktøjer og inspiration til at minimere dit affald i en travl hverdag.

Sorteringsguide

Søg på affald og se, hvordan du skal sortere det.

Meld fx manglende afhentning og se, hvornår skraldemanden henter dit affald. Bestil mærkater til ekstra restaffald eller nye grønne bioposer.

Meld et affaldsproblem

Er dit affald ikke blevet hentet? Eller er din beholder gået i stykker? Fortæl os det her, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Se, hvornår vi henter dit affald

Kig i tømmekalenderen, og få overblikket over årets afhentninger.

Sådan får du nye grønne bioposer

I Roskilde Kommune bruger vi grønne bioposer til madaffaldet. Løber du tør, kan du gratis bestille nye poser til bioaffald.

Beskedservice

Når du tilmelder dig, modtager du en SMS eller en e-mail, inden skraldemanden henter dit affald.

Bestil mærkat til ekstra restaffald

Bestil mærkater til dit ekstra restaffald. Så tager skraldemanden det med, når han henter dit affald.

Download info-materiale

Det skal være nemt at gøre det rigtige. Derfor har vi her samlet en række materialer til dig, der gør sorteringen lidt nemmere.

Du kan fx læse om, hvor affaldet ender, hvor rent affaldet skal være, og hvordan du afleverer dit affald til genanvendelse.

Mine affaldsbeholdere

Se mål og størrelser på Roskilde Kommunes affaldsbeholdere. Du kan også ændre på beholderstørrelsen, og hvor ofte vi henter affaldet.

Restaffald

Hver time energiudnytter ARGO 38 ton restaffald. Det giver strøm nok til 43.000 husstande og varmer mere end 61.000 husstande op med fjernvarme.

Madaffald

Når dit madaffald rådner, frigiver det værdifuld biogas, vi kan bruge til energi i både busser og til støvsugeren derhjemme.

Metal

Metalaffald er værdifuldt og nemt at genanvende. Bare det ikke indeholder elektronik, olie eller farligt affald.

Glas

Aflever dine tomme glas, skår og flasker løst i beholderen. Og behold bare låg og etiketter på. Så sørger vi for, at de bliver sorteret fra senere.

Papir og karton

Vi sparer 26.240 liter vand, 1750 liter olie og 17 træer, når vi genanvender 100 kg papir i stedet for at producere nyt.

Pap

Handler du ofte på nettet? Så er du sikkert opmærksom på den store mængde papemballage, du modtager med dine varer. Heldigvis kan vi bruge det meste igen – så bare giv sorteringen skalle.

Plast

Efter al forventning får alle borgere i Roskilde Kommune mulighed for at sortere plast derhjemme i løbet af 2022.

Farligt affald

Hvis dit affald er skadeligt for mennesker, natur eller miljø, skal du aflevere det på genbrugspladsen eller i en forretning, der tager imod det.

Batterier

Dine batterier skader miljøet, hvis de ender i skraldespanden. Til gengæld kan de gøre gavn og nytte, når du afleverer dem korrekt til genanvendelse.

Elektronik

Din smartphone, elektriske tandbørste og gamle opladere indeholder materialer, der kan være skadelige for miljøet. Men de gemmer også på værdifulde metaller, vi kan bruge igen.

Storskrald

Storskrald er ting, der ikke længere kan bruges af andre – og som er for store til at være i affaldsbeholderen. Det er fx ødelagte møbler, barnevogne og gamle køleskabe. Du kan også få hentet dit haveaffald.

Haveaffald

Mange husejere får i løbet af året en del affald fra haven, men hvordan får du mest ud af det?

Byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt

Meld et affaldsproblem

Er dit affald ikke blevet hentet? Eller er din beholder gået i stykker? Fortæl os det her, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Find information, du som ansvarlig for affaldet kan bruge i dit daglige arbejde med i ejendomme, hvor naboerne deler affaldsbeholdere.

Standpladser og affaldsskure

Der er en række krav til det område, hvor jeres fælles affaldsbeholdere og -containere står. Både ved eksisterende pladser, og når I skal etablere nye.

Nedgravede affaldsløsninger

Boligforeninger, ejerforeninger og andre interesserede har mulighed for at købe og installere nedgravede affaldsløsninger. Her finder du krav og priser – og kan søge om tilladelse.

Informationsmateriale

Hent, print og hæng op eller del ud. Så er det nemt at se, hvor affaldet hører til.

Få en beholder til batterier

Er I minimum 4 lejemål, der deler affaldsbeholderen til papir og karton? Hvis ja, så kan I gratis få en udendørs beholder til batterier.

Ødelagt beholder eller manglende afhentning

Er affaldet ikke blevet hentet? Eller er en beholder gået i stykker? Fortæl os det her, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Grønne bioposer til madaffald

Det tager ca. 1 år for bioposen at forsvinde helt i naturen. Til sammenligning tager det op mod 400 år for almindelige plastposer.

Storskrald og haveaffald

Hvis I som forening er tilmeldt fællesordningen for storskrald og haveaffald, kan I ansøge om refusion for udgifterne til behandlingsafgiften.

Alle tiders affaldsordning

Få overblikket over affald, aflevering og alle tiders affaldsordning – som ny i kommunen eller garvet roskildenser.

Adgangsvej, regler og ansvar

Skraldemanden henter affald fra flere end 250 beholdere hver eneste dag. Derfor er det vigtigt, at han har god og nem adgang til din beholder. Men hvordan sikrer du det?

Priser og gebyrer

Der er en prisforskel alt efter, hvilke affaldsbeholdere du har hjemme hos dig – og om du bor i lejlighed eller i eget hus.

Genbrugspladsen

COVID-19: Genbrugspladserne og Gensalg er lige nu åbne med adgangsbegrænsning. Vis hensyn, hold afstand og hav tålmodighed – også selvom der er kø. Så passer vi godt på hinanden.