Nyheder og driftsinformation

Her kan du finde de seneste nyheder og information om eventuelle driftsforstyrrelser.

Alle tiders affaldsordning

Få overblikket over affald, aflevering og alle tiders affaldsordning – som ny i kommunen eller garvet roskildenser.

Meld fx manglende afhentning og se, hvornår skraldemanden henter dit affald. Bestil mærkater til ekstra restaffald eller nye grønne bioposer.

Meld et affaldsproblem

Er dit affald ikke blevet hentet? Eller er din beholder gået i stykker? Fortæl os det her, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Affaldskalender

Hent din affaldskalender, og få overblik over årets afhentninger.

Sådan får du nye grønne bioposer

I Roskilde Kommune bruger vi grønne bioposer til madaffaldet. Løber du tør, kan du gratis bestille nye poser til bioaffald.

Bestil mærkat til ekstra restaffald

Bestil mærkater til dit ekstra restaffald. Så tager skraldemanden det med, når han henter dit affald.

Sorteringsappen Perfect Waste

Få klar besked med sorteringsappen Perfect Waste.

Her kan du finde forskellige hjælpemidler til at forbedre din sortering - både ude og hjemme.

Plakater, vejledninger og andet informationsmateriale

Det skal være nemt at gøre det rigtige. Derfor har vi her samlet en række materialer til dig som du kan downloade, der gør sorteringen lidt nemmere.

Perfect Waste - din affalds-app

Har du også undret dig over hvor indpakningen til tandpastatuben skal hen? Eller hvordan du skal sortere dine mælkekartoner? Du kan nemt og hurtigt få svar med sorteringsappen Perfect Waste.

Meget mindre affald

Tips, værktøjer og inspiration til at minimere dit affald i en travl hverdag.

Genbrugspladsen

På genbrugspladsen kan du aflevere alt det affald, du ikke kan sortere og smide ud derhjemme. Se her, hvilken typer affald du kan aflevere, og hvor din nærmeste genbrugsplads ligger.

Du kan fx læse om, hvor affaldet ender, hvor rent affaldet skal være, og hvordan du afleverer dit affald til genanvendelse.

Mine affaldsbeholdere

Se mål og størrelser på Roskilde Kommunes affaldsbeholdere. Du kan også ændre på beholderstørrelsen, og hvor ofte vi henter affaldet.

Pap og papir

Handler du ofte på nettet? Og holder du avis? Så er du sikkert opmærksom på den store mængde pap- og papiremballage, du får samlet sammen i løbet af kort tid. Heldigvis kan vi bruge det meste igen – så bare giv sorteringen en skalle.

Plast og mad- og drikkekartoner

Har du lagt mærke til hvor meget plast og mad- og drikkekartoner du har i dit restaffald?

Metal

Metalaffald er værdifuldt og nemt at genanvende. Bare det ikke indeholder elektronik, olie eller farligt affald.

Glas

Aflever dine tomme glas, skår og flasker løst i beholderen. Og behold bare låg og etiketter på. Så sørger vi for, at de bliver sorteret fra senere.

Madaffald

Når dit madaffald rådner, frigiver det værdifuld biogas, vi kan bruge til energi i både busser og til støvsugeren derhjemme.

Restaffald

Hver time energiudnytter ARGO 38 ton restaffald. Det giver strøm nok til 43.000 husstande og varmer mere end 61.000 husstande op med fjernvarme.

Tekstilaffald

Har du slidte, hullede eller plettede tekstiler? Så længe de er rene og tørre kan du aflevere dem som tekstilaffald og bidrage til at dine hullede sokker eller plettede skjorter får nyt liv.

Farligt affald

Undgå at dit farlige affald gør skade på mennesker, natur eller miljø. Aflevér det i stedet - det gælder også for batterier og småt elektronik.

Storskrald

Storskrald er genstande, som er for store til at være i affaldsbeholderen derhjemme. Tilmeld dig ordningen allerede nu, og slip for turen på genbrugspladsen.

Haveaffald

Du kan få hentet dit haveaffald og samtidig sørge for at det bliver genanvendt til biomasse og kompost.

Byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt

Meld et affaldsproblem

Er dit affald ikke blevet hentet? Eller er din beholder gået i stykker? Fortæl os det her, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Få styr på regler, priser og gebyrer omkring Roskilde Kommunes affaldsordning

Priser og gebyrer

Der er en prisforskel alt efter, hvilke affaldsbeholdere du har hjemme hos dig – og om du bor i lejlighed eller i eget hus.

Adgangsvej, regler og regulativer

Skraldemanden henter affald fra flere end 250 beholdere hver eneste dag. Derfor er det vigtigt, at han har god og nem adgang til din beholder. Men hvordan sikrer du det?

Find information, du som ansvarlig for affaldet kan bruge i dit daglige arbejde med i ejendomme, hvor naboerne deler affaldsbeholdere.

Standpladser og affaldsskure

Der er en række krav til det område, hvor jeres fælles affaldsbeholdere og -containere står. Både ved eksisterende pladser, og når I skal etablere nye.

Nedgravede affaldsløsninger

Boligforeninger, ejerforeninger og andre interesserede har mulighed for at købe og installere nedgravede affaldsløsninger. Her finder du krav og priser – og kan søge om tilladelse.

Informationsmateriale

Hent, print og hæng op eller del ud. Så er det nemt at se, hvor affaldet hører til.

Ødelagt beholder eller manglende afhentning

Er affaldet ikke blevet hentet? Eller er en beholder gået i stykker? Fortæl os det her, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Grønne bioposer til madaffald

Det tager ca. 1 år for bioposen at forsvinde helt i naturen. Til sammenligning tager det op mod 400 år for almindelige plastposer.