Skal vi hente dine ting til storskrald?

Storskrald er ting, der ikke længere kan bruges af andre – og som er for store til at være i affaldsbeholderen. Det er fx ødelagte møbler, barnevogne og gamle køleskabe. Du kan også få hentet dit haveaffald.

Sorter, før du afleverer

Storskrald bliver ikke givet videre til andre, men metal, elektronik og rent træ fra fx møbler kan genanvendes i nye produkter. Derfor skal du altid sortere storskraldet godt, før du sender det videre.

  1. De store ting skal stå adskilt i de forskellige typer affald.
  2. Mindre genstande fra samme kategori skal i klare sække.

 

Du kan aflevere storskrald på tre forskellige måder:

  • Bestil afhentning
  • Kør selv på genbrugspladsen
  • Brug fællesordningen (fx boligforeninger og ejerforeninger)

Sådan opdeler du dit affald til storskrald

Bestil afhentning

Kan du reparere, sælge eller give dine ting væk?

Mange ting ender deres dage alt for tidligt på forbrændingsanlægget.

Hvis dine ting fungerer okay eller blot skal have en mindre reparation, kan du overveje at forlænge tingens levetid lidt endnu, før de ender i ovnen på forbrændingsanlægget.

Giv dine ting videre på storskrald.dk.

Hvornår bliver affaldet hentet i 2021?

Hvad må jeg ikke aflevere som storskrald?

Byggeaffald

Byggeprojekter giver affald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Du selv aflevere dit byggeaffald på genbrugspladsen.

Byggeaffald

Jordaffald

Jorden kan være forurenet. Derfor skal du muligvis tage en prøve af jorden, inden du flytter den. Du skal selv aflevere jord på genbrugspladsen.

Jordaffald

Farligt affald

Farligt affald kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler det korrekt. Aflever farligt affald på genbrugspladsen eller i udvalgte butikker.

Farligt affald

Fællesordningen for storskrald og haveaffald