Sådan sikrer du en korrekt adgangsvej til dine beholdere

Skraldemanden henter affald fra flere end 250 beholdere hver eneste dag. Derfor er det vigtigt, at han har god og nem adgang til din beholder. Men hvordan sikrer du det?

Hvad er adgangsvejen?

Adgangsvejen er den vej skraldemanden skal gå fra skraldebilen og hen til dine affaldsbeholdere.

Der er f.eks. krav til afstand, adgangsforhold, belysning og belægning. Kravene skal sikre, at skraldemanden kan hente dit affald som planlagt.

Kravene er beskrevet i Regulativ for Husholdningsaffald i Roskilde Kommune.

Længden på din adgangsvej

Som standard skal dine affaldsbeholdere til rest-/madaffald, glas/metal og pap/papir/plast/mad- og drikkekartoner befinde sig inden for 0-5 meter fra skel. 

Har du ikke mulighed for at overholde kravene og længden på adgangsvej, har du tre muligheder:

  • Du trækker dine beholdere frem til skel senest kl. 05:00 på tømmedagen. På den måde overholder din adgangsvej kravene, og du sørger fortsat for, at skraldemanden har nem adgang til dine beholdere.
  • Du rykker din faste standplads, så den befinder sig inden for de 0-5 meter fra skel. Så slipper du for at rulle dine beholdere frem og tilbage.
  • Du tilkøber en længere adgangsvej - enten 5-40 meter eller 40-120 meter.

Særligt for farligt affald og tekstil

Den røde kasse til farligt affald og tekstilposen skal stilles helt ud til skel, så skraldemanden kan se dem fra vejen. Det er ikke muligt at tilkøbe en længere adgangsvej for farligt affald og tekstil.

Sådan tilkøber du lang adgangsvej

Ønsker du en længere adgangsvej? 

Så har du mulighed for at tilkøbe det. Du kan tilkøbe forskellige længder (5-40 meter eller 40-120 meter), alt efter hvad dit behov er. 

Det eneste du skal gøre er at kontakte Affald og Genbrug på affaldoggenbrug@roskilde.dk. Så hjælper vores medarbejdere dig med tilmelding og betaling. 

Spørgsmål og svar - krav til din adgangsvej

Kontakt Affald og genbrug

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

kl. 09 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.