Nedgravede affaldsløsninger

Boligforeninger, ejerforeninger og andre interesserede har mulighed for at købe og installere nedgravede affaldsløsninger. Her finder du krav og priser – og kan søge om tilladelse.

Krav til etablering af nedgravede affaldsløsninger

Kommunen skal altid godkende den løsning, I vælger, inden løsningen etableres. 

Roskilde Kommune stiller en række krav for at kunne få tilladelse til at etablere en nedgravet affaldsløsning:

  • Den nedgravede affaldsbeholdere skal kunne placeres på egen grund
  • Affaldsløsningen skal opfylde Roskilde Kommunes regulativ for husholdningsaffald.
  • Boligselskabet eller ejerforeningen er selv ansvarlige for indkøb, etablering og vedligeholdelse af den nedgravede affaldsløsning.
  • Boligselskabet eller ejerforeningen skal selv afholde alle udgifter forbundet med etablering og vedligehold af den nedgravede affaldsløsning. 
  • Boligselskabet eller ejerforeningen skal ansøge kommunen om tilladelse til at etablere en nedgravet affaldsløsning.

Der er en forventet sagsbehandlingstid på 2-3 uger på ansøgninger.

Der kan løbende ske ændringer i kommunens regler for sortering af affald, som kan få indflydelse på den samlede affaldsløsning. Boligselskabet eller ejerforeningen har altid ansvaret for, at deres nedgravede affaldsløsninger lever op til de aktuelle krav og retningslinjer og afholde eventuelle udgifter. 

I dokumentet "Retningslinjer for nedgravede affaldsløsninger i Roskilde Kommune" finder du de gældende krav, regler og retningslinjer.

Søg tilladelse til at etablere nedgravet affaldsløsning

Udfyld skemaet, hvis du vil etablere en nedgravet affaldsløsning.

Du får svar inden for 10 dage.

Hvad koster det at få hentet affald fra en nedgravet affaldsløsning?

Prisen for at få hentet affaldet afhænger bl.a. af volumen på den nedgravede løsning, hvor ofte den skal tømmes og hvilken type affald, der skal hentes. 

Du kan se de aktuelle priser i "Takster og gebyrer for affaldsordningen i Roskilde Kommune".

Kontakt Affald og genbrug

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

kl. 09 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.