Hvad koster affaldsordningen i Roskilde Kommune?

Der er en prisforskel alt efter, hvilke affaldsbeholdere du har hjemme hos dig – og om du bor i lejlighed eller i eget hus.

Reducering af affaldsgebyrer

Dit gebyr for mad- og restaffald samt dit genanvendelsesgebyr bliver reduceret resten af 2023.

Lavere opkrævninger i 3. og 4. kvartal af 2023

Erfaringerne fra det første år med den nye affaldsordning viser, at driften er billigere end forventet. 

Derfor vil der i 3. og 4. kvartal af 2023 være en regulering af henholdsvis mad- og restaffaldsgebyret samt genanvendelsesgebyret, der dækker plast, mad- og drikkekartoner og papir, pap, farligt affald og tekstiler. 

For en almindelig husstand vil det betyde en væsentlig nedsættelse. 

 • Genanvendelsesgebyret falder fra 1.212 kr. til 673 kr. for alle husstande i 2023.

 • Mad- og restaffaldsgebyret falder med 37%. Men da gebyret er variabelt og afhænger af din beholders størrelse, vil der være forskel på hvor meget dit gebyr bliver reduceret.

Det vil sige, at for en husstand med standardløsning vil gebyret falde fra ca. 5.000 kr. til ca. 3.800 kr. årligt i 2023. 

Hvis du bor i lejlighed

Bor du i lejlighed skal du kontakte din boligforening vedr. spørgsmål omkring reducerede priser, da de står for at opkræve og opdele affaldsgebyrer hos dig.

Læs mere om reducering af affaldsgebyrer for 2. halvår af 2023.  

Hvad betaler jeg for?

Renovationsgebyret dækker over:

 • Afhentning
 • Efterbehandling
 • Genanvendelse
 • Materiel
 • Administration

Derudover kan du som borger frit benytte alle ARGOs genbrugspladser – både i Roskilde Kommune og i øvrige kommuner.

Renovationsgebyret finder du på din regning fra FORS (typisk i januar), som opkræver renovationsgebyret på vegne af Roskilde Kommune. Du skal derfor kontakte FORS, hvis du har spørgsmål til din regning. 

Læs mere på fors.dk/kundeservice

Gebyrer

Renovationsgebyret er opdelt i:

Faste gebyrer

Prisen for de faste gebyrer afhænger af, hvilken type bolig, du bor i.

 • Administrationsgebyret

 • Genanvendelsesgebyret for standplads.

 • Genanvendelsesgebyret for plast og mad- og drikkekartoner, papir og pap, farligt affald og tekstilaffald. 

Variable gebyrer

 • Gebyret for restaffald og madaffald. 

Det variable gebyr afhænger af, hvor stor din affaldsbeholder til rest- og madaffald er, og hvor ofte den bliver tømt.

Længere nede på siden kan du hente oversigten over affaldsgebyrer for 2023.

Oversigt over de faste gebyrer for egen løsning, fællesløsning, sommerhuse og kolonihaver

Kontakt Affald og genbrug

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

kl. 09 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.