Mine affaldsbeholdere

Se mål og størrelser på Roskilde Kommunes affaldsbeholdere. Du kan også ændre på beholderstørrelsen, og hvor ofte vi henter affaldet.

Standardløsning eller skræddersyet behov

Alle husstande med egne affaldsbeholdere har som udgangspunkt en standardløsning. Standardløsningen består af:

 • 1 stk. 240 liter 2-delt beholder til genanvendeligt glas og metal
  (tømmes hver 8. uge)

 • 1 stk. 240 liter 2-delt beholder til restaffald og madaffald
  (tømmes hver 14. dag)

 • 1 stk. 370 liter 2-delt beholder til pap og papir, samt plast og mad- og drikkekartoner
  (tømmes hver 3. uge)

 • En rød kasse til farligt affald
  (tømmes hver 12. uge)

 • En rulle med 10 stk. røde poser til tekstilaffald
  (fyldte poser hentes hver 12. uge)

Har du andre behov?

Har din husstand et andet behov end standardløsningen, har du mod en begrænset merpris mulighed for at ændre på beholderstørrelsen eller tømmefrekvensen på udvalgte beholdere.

Kontakt Affald og Genbrug – så skræddersyer vi sammen en løsning, der passer.

Hvis du bor i lejlighed eller deler beholder med andre, ser dine beholdere formentlig anderledes og større ud, fordi I er flere om at bruge de samme beholdere.

Har din husstand et andet behov end standardløsningen, har du mod en begrænset merpris mulighed for at ændre på både beholderstørrelse, og hvor ofte beholderen bliver tømt.

Kontakt Affald og Genbrug – så skræddersyer vi sammen en løsning, der passer.

Beholderstørrelser

Hvem ejer beholderne?

Beholderne er ejet af Roskilde Kommune. Vi genanvender beholderne, når du ikke længere har brug for dem. Derfor skal du passe godt på dem, så andre borgere også kan få glæde af dem.

Du må f.eks. ikke male på dem, sætte klistermærker på eller på andre måder ændre på beholderene.

Spørgsmål til beholderne

Kontakt Affald og genbrug

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

kl. 09 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.