Mine affaldsbeholdere

Se mål og størrelser på Roskilde Kommunes affaldsbeholdere. Du kan også ændre på beholderstørrelsen, og hvor ofte vi henter affaldet.

Standardløsning eller skræddersyet behov?

Alle husstande med egne affaldsbeholdere har som udgangspunkt en standardløsning. Standardløsningen består af: 

  • 1 stk. 240 liter 2-delt beholder til genanvendeligt glas og metal (mørkegrå)
  • 1 stk. 240 liter 2-delt beholder til restaffald og madaffald (mørkegrå)
  • 1 stk. 140 liter beholder til genanvendeligt papir og karton (grøn eller mørkegrå)

På nogle adresser deler beboerne affaldsbeholdere til glas og metal. Det er oftest, hvis du fx bor i rækkehus, eller der er begrænset adgangsvej til din bolig. 

Har din husstand et andet behov end standardløsningen, har du mod en begrænset merpris mulighed for at ændre på både beholderstørrelsen, og hvor ofte beholderen bliver tømt.

Kontakt Affald og Genbrug – så skræddersyer vi sammen en løsning, der passer.

Klar til 10 typer affald?

I løbet af 2022 får du flere muligheder for at sortere affald derhjemme. Beholderen til papir/karton erstatter vi med en ny beholder, som er to-delt (370 liter). I den nye beholder kan du sortere pap, papir og karton i den ene side og plast og mad-/drikkekartoner i den anden.

Og så får du en lille rød boks til det farlige affald som fx batterier, elektronik og kemikalier.

Tekstilaffaldet er vi stadig ved at finde en optimal løsning på, men når den er på plads, kan du aflevere i alt 10 forskellige typer affald – lige ved hoveddøren.

Hvem ejer beholderne?

Beholderne er ejet af Roskilde Kommune. Vi genanvender beholderne, når du ikke længere har brug for dem. Derfor skal du passe godt på dem, så andre borgere også kan få glæde af dem.

Du må fx ikke male på dem, sætte klistermærker på eller på andre måder ændre på beholderne.

Kan jeg få en ny grøn spand til mit madaffald?

Nej. Som udgangspunkt får hver husstand kun udleveret én grøn spand til madaffaldet. Hvis spanden fx går i stykker eller forsvinder, skal du selv anskaffe dig en ny. 

Hvad gør jeg så?

  • Gi' fx "spand til madaffald" en hurtig søgning på Google. Så dukker der et par muligheder op, hvor du kan købe en ny spand. 
  • I mange supermarkeder og byggemarkeder kan købe en ny spand.
  • Brug en spand fra fx yoghurt eller en anden slags bøtte til at opbevare den grønne biopose med madaffald.

Vil du ændre, hvor ofte vi henter dit affald?

Som udgangspunkt henter vi dit rest- og madaffald hver 14. dag.

Erfaringer viser, at det ikke er nødvendigt at hente affaldet hver uge, når affaldet bliver sorteret korrekt. Skulle du mod forventning have mere sorteret affald, end der er plads til i beholderen, kan du mod en merbetaling få hentet affaldet hver uge.

Kontakt Affald og Genbrug – så finder vi sammen en løsning.

Har du ekstra restaffald?

Så tager skraldemanden det med, når han henter dit affald.

Bestil mærkat til ekstra restaffald

Vil du ændre størrelse på din beholder?

Som grundejer har du mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald. Det kan du gøre mod en begrænset merpris.

Kontakt Affald og Genbrug – så finder vi sammen en løsning.

Beholderstørrelser

Kontakt Affald og genbrug

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

09 - 14

Er din beholder gået i stykker?

Giv os besked – så udbedrer vi skaden hurtigst muligt.

Meld et affaldsproblem