Ved du, hvor farligt dit affald er?

Hvis dit affald er skadeligt for mennesker, natur eller miljø, skal du aflevere det på genbrugspladsen eller i en forretning, der tager imod det.

Hvad er farligt affald

Produkter, der skal sorteres som farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når du bruger dem. Men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt, når de ender som affald.

 1. Du kan ofte genkende farligt affald på det faresymbol, der er på emballagen.
  • Det kan fx være på maling, sprøjtegifte, spraydåser og kemikalier.
 2. Nogle gange fremgår det ikke tydeligt, at produktet indeholder farlige og miljøskadelige stoffer.
  • Det gælder fx produkter som make-up, olie, medicin, elektronik og kanyler. 

Andre eksempler på farligt affald

 • Fyrværkeri
 • Neglelakfjerner
 • Parfumerester
 • Læbestift
 • Kviksølvstermometre
 • Imprægneringsmidler
 • El-sparepærer
 • Afløbsrens
 • Gødning

Affald er farligt, hvis det er ...

 • Brandfarligt eller kan eksplodere
 • Sundhedsskadeligt – både for dig selv og for andre
 • Miljøskadeligt for dyr, planter, fisk og fugle i naturen
 • Fra hospitaler, da det kan indeholde sygdomme

Aflever farligt affald derhjemme i 2022

I løbet af 2022 får du mulighed for at aflevere farligt i en rød kasse på din egen adresse.

Kender du faresymbolerne?

Eksplosiv

Det er fx fyrværkeri, ammonium og nitroglycerin.

Akut giftig

Kemikalierne i produkter med dette symbol kan være livstruende. Det er fx pesticider, biocider og træsprit.

Kronisk sundhedsfare

Det er fx benzin, lampeolie og terpentin.

Brandfarlig

Det er fx brændstof til din motor, husholdningssprit, deodoranter, neglelakfjerner og alle sprayflasker med flydende gas.

Brandnærende

Det er fx desinfektionsvæske og blegemidler.

Miljøfare

Det er fx maling, lak, lim, benzin, pesticider og biocider.

Gasser under tryk

Det er fx flasker med flydende gas som ilt, CO2, nitrogen og argon.

Ætsende

Det er fx eddikesyre, saltsyre, ammoniak og afløbsrens.

Spraydåser

Alle typer spraydåser, skal du altid aflevere som farligt affald, selvom dåsen er tømt for indhold. Det gælder uanset, hvilket materiale dåsen er lavet af, fordi spraydåsen er under tryk. Derfor kan den eksplodere i skraldebilen, når skraldebilen presser affaldet sammen.

Spraydåserme bliver sendt Fortum Waste Solutions A/S. Her behandles dåserne forsvarligt, hvor dåserne bliver punkteret under afsugning. Afsugningsluften går til forbrænding og metallet bliver oparbejdet og genanvendt.

Sådan afleverer du farligt affald

 1. Aflever det farlige affald i den beholder eller emballage, du har købt produktet i. Alternativt kan du skrive på din egen beholder, hvad den indeholder.
 2. Undgå at blande farligt affald sammen.
 3. Når du afleverer det på genbrugspladsen, skal du gøre personalet opmærksom på, hvad du afleverer. Så kan I sammen sikre, at det farlige affald ender det rigtige sted og bliver behandlet forsvarligt.

De mest almindelige typer farligt affald kan du aflevere i forskellige forretninger i Roskilde Kommune.

Forretninger, der tager imod nogle typer farligt affald

Sådan håndterer du