Sådan får du nye grønne bioposer

I Roskilde Kommune bruger vi grønne bioposer til madaffaldet. Løber du tør, kan du gratis bestille nye poser til bioaffald.

Brug de grønne bioposer

Du skal bruge de grønne bioposer, du får udleveret af kommunen, til dit madaffald.

Selvom størstedelen af de grønne bioposer bliver sorteret fra, inden madaffaldet kommer på biogasanlægget, ender enkelte, små rester af de grønne bioposer på markerne sammen med naturgødningen. Men da poserne er bionedbrydelige, bliver de komposteret i jorden over tid. Derfor udleder de grønne bioposer ikke mikroplast.

Sådan får du nye grønne bioposer

Bioposerne er gratis, men skal selvfølgelig kun bruges til dit madaffald. Er du ved at løbe tør, kan du bestille nye poser.

Hvis du bor i hus eller villa

Bind en grøn biopose på din beholder til mad- og restaffald. Så lægger skraldemanden nye poser, når han henter dit affald. Er du løbet helt tør for de grønne bioposer, kan du også bruge en anden slags farvet pose.

Hvis du bor i rækkehus eller lejlighed 

Kontakt den affaldsansvarlige, hvor du bor. Det er typisk en medarbejder på ejendomskontoret, hvis du bor i en boligforening. Så sørger han eller hun for, at du får nye poser. 

Er du med i en grundejerforening med fælles affaldsløsning, er det som udgangspunkt formanden, der er den affaldsansvarlige. 

Nye bioposer

Kan jeg få en ny grøn spand til mit madaffald?

Nej. Som udgangspunkt får hver husstand kun udleveret én grøn spand til madaffaldet. Hvis spanden fx går i stykker eller forsvinder, skal du selv anskaffe dig en ny. 

Hvad gør jeg så?

  • Gi' fx "spand til madaffald" en hurtig søgning på Google. Så dukker der et par muligheder op, hvor du kan købe en ny spand. 
  • I mange supermarkeder og byggemarkeder kan købe en ny spand.
  • Brug en spand fra fx yoghurt eller en anden slags bøtte til at opbevare den grønne biopose med madaffald.

Fakta om de grønne bioposer

Kontakt Affald og genbrug

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

kl. 09 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.