Filarkivet - vores digitale byggesagsarkiv

Her har du adgang til alle byggesager i Roskilde kommune.

Skal du som bygherre igangsætte et stort byggeri, ændre brug af erhvervsejendom eller foretage om-/tilbygninger, kræver det en byggetilladelse fra Erhvervsafdelingen.

Skal du realisere et større byggeprojekt?

Som bygherre eller udvikler kan du her finde oplysninger om processen, som du skal igennem for at realisere dit projekt.

Søg om byggetilladelse til større byggeri

Vejledning til byggetilladelse.

Altan

Her kan du finde nyttig information, hvis du skal ændre eller bygge altan, tagterrasse eller kviste.

Byg og Miljø - information om selvbetjening

Vi har samlet generel information om brugen af Byg og Miljø, forklaring af ansøgningstyper samt links til de mest anvendte ansøgningstyper.

Information om byggeri, byggesagsarkiv og byggetilladelser

Gebyr for byggesagsbehandling - erhvervsbyggeri

I Roskilde kommune opkræves der ikke gebyr for erhvervs- og etagebyggeri.

Energi- og miljørigtigt byggeri

Læs om lovkrav og nogle af mulighederne for at bygge mere miljø- og energirigtigt.

Sammenlægning af lejligheder/nedlæggelse af bolig

Tips og gode råd, Byggeri A-Å

Her kan du finde oplysning, der kan være relevante for dig, når du har et byggeprojekt.

Både store og små byggeprojekter giver affald. Her kan du få et overblik over, hvad du gør, når du bygger om, river ned eller renoverer. Både før, under og efter.

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt

Grænseværdier for miljøproblematiske stoffer

Indeholder dit byggeaffald materialer og kemikalier, der er skadelige for mennesker, miljø og natur, skal du  altid anmelde det til kommunen – uanset mængden.

Roskilde kommune har grunde til salg i en række områder bl.a. placeret tæt på motorvejen og den overordnede infrastruktur.

Trekroner Vest

Ved Trekroner Allé udbydes ca. 116.000 m2 erhvervsområde til bl.a. kontor- og servicevirksomhed.

Trekroner Øst

Større erhvervsområde ved Trekroner Allé beregnet til bl.a. kontor- og servicevirksomhed

Langebjerg

Langebjerg et stort erhvervsareal, der ikke er udstykket (jf. ovenstående kort). Området kan udstykkes i en række mindre grunde (minimum 5.000 m2) eller anvendes til én stor virksomhed.

Vestre Hedevej

Ved Vestre Hedevej ligger et ca. 11.000 m2 stort erhvervsområde til lettere og middeltung industri

Lokalplaner og kommuneplan

Hvis du har planer om at bygge nyt eller bygge om, er det en god idé at først at orientere dig om kommunens planlægning for det aktuelle område

Information om erhvervsområder

Roskildes beliggenhed mellem hovedstadsregionen og det øvrige Sjælland, sammenholdt med den store rummelighed inden for by-/kontorerhverv, er Roskildes særlige styrke.

Udviklingsområder på Musicon

Læs meget mere om muligheder på Musicon.

Høringer

En høring er din mulighed for at give din mening til kende, om hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen.