Skal du realisere et større byggeprojekt?

Som bygherre eller udvikler kan du her finde oplysninger om processen, som du skal igennem for at realisere dit projekt.

Inden realisering af et større byggeprojekt skal der indhentes en række myndighedstilladelser. Ud over en byggetilladelse skal der måske godkendes et vejprojekt, indhentes en tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven eller fx indhentes en spildevandstilladelse. Måske kræver projektet tilmed udarbejdelse af en ny lokalplan.


For at sikre at du tidligt i processen kan klarlægge, hvad der skal til for at realisere projektet, og for at sikre bedst mulig koordinering på tværs af afdelingerne i kommunen, har vi fået vedtaget nogle procedure for samarbejdet og udarbejdet nogle værktøjer - også til dig.

En vigtig del af proceduren består i, at der i kommunen nedsættes en fast projektgruppe til at følge dit projekt - fra du (som udvikler eller bygherre) første gang henvender sig til kommunen til der er et færdigt realiseret projekt. Projektgruppen vil bestå af de myndighedspersoner, der skal meddele de påkrævede tilladelser samt øvrige for projektet relevante personer. Der vil som udgangspunkt kun være en kontaktperson her fra kommunen, der har kontakten til udvikler/bygherre.

Du vil tidligt i processen blive indkaldt til et opstartsmøde med kommunen for at få afklaret processen, og hvad skal der til for at få realiseret projektet.

Der er udviklet tre værktøjer målrettet dig/udvikler/bygherre til at synliggøre proces og vejlede ift. hvordan de påkrævede myndighedstilladelser kommer i hus:

indeholder: Illustration af koordineringsprocessen

indeholder: Vejledning om hvordan diverse myndighedstilladelser opnås

indeholder: Mødenotatskabelon med kontaktoplysninger mv.

Varmeforsyning

Etablering, udskiftning og udvidelse af varmeanlæg over 250 kW skal godkendes af kommunen efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Spørgsmål og projektforslag efter reglerne i Projektbekendtgørelsen kan sendes til bkm@roskilde.dk

Kommunen behandler og godkender det varmeprojekt, som er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Hvornår skal der laves et varmeprojekt?

  • Når varmekapacitet er > 0,25 MW
  • Ændring af energiform
  • Nyt ledningsnet
  • Større renoveringsarbejder af ledningsnet

Guidelines

0,25 MW svarer til ca.:

  • 50 boliger i nybyggeri
  • 25-30 boliger i eksisterende byggeri
  • 2.500-3.000 etagemeter eller mere

Hvem udarbejder projektet?

  • Ansøger udarbejder projekt efter Projektbekendtgørelsens § 15
  • Ansøger kan være et varmeforsyningsselskabet, f.eks. Fors A/S, VEKS I/S
  • Ansøger kan være bygherrer selv (via energirådgiver)

 

Kontakt Erhvervsafdelingen

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.