Roskilde Kommune har en byggegrund på Universitetsparken 6, Roskilde til salg.

Grunden ligger umiddelbart op til RUC’s hovedindgang og i gåafstand til Trekroner Station.  

Arealet er på 4.162 m2.

Lokalplan 402 bestemmer, at der må opføres 2.500 m2 etageareal, fordelt med 1.900 m2 til liberale erhverv og 600 m2 til  etageboligbebyggelse, -boliger eller ungdomsboliger.
Dispensation til konvertering af boligarealet til liberale erhverv kan søges.

Grunden skal udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.

For yderligere spørgsmål kontakt Stine Elken på tlf. 4017 6326 eller mail stinee@roskilde.dk