Høringer

En høring er din mulighed for at give din mening til kende, om hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen.

Offentlige høring er planer og strategier giver offentligheden mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. På den måde sikres det, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen.

Når høringsperioden er slut, vil alle indsigelser, bemærkning og ændringsforslag (høringssvar) blive vurderet og sendt til politisk behandling og eventuelt godkendelse. Politikkerne vil så drøfte høringsforslagene inden de vedtager en endelig plan.

Her kan du følge de høringer der er i kommunen i øjeblikket.