Trekroner Øst

Større erhvervsområde ved Trekroner Allé beregnet til bl.a. kontor- og servicevirksomhed

Lokalplan 504 udlægger dette ca. 36.000 m2 store område til erhvervsformål så sm kontor, administration, service servicevirksomheder (f.eks. hotel) og lettere ikke generende fabrikations- og laboratorievirksomheder samt offentlige formål. Området opdeles som lommer med bebyggelse, som angivet på skitsen.

Erhvervsarealerne ligger med Roskilde Universitet som nærmeste nabo med ca. 10.000 studerende indenfor natur, samfund og humanisme. Ved siden af erhvervsområdet ligger også det nye boligområde i Trekroner, der er en blanding af private ejerboliger, andelsboliger, forskellige former for lejeboliger og bofællesskaber.

Området er stationsnært med Trekroner station i nærheden og motorvejen indenfor 5 min, hvilket gør en let at komme til. 

Arealerne udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det betyder, at Roskilde Kommune forbeholder sig ret til, frit at vælge mellem indkomne tilbud eller helt forkaste alle tilbud, og at Roskilde Kommune ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Byrådet dispenserer fra lokalplanens krav om grundstørrelse jf. planloves § 19.

For yderligere oplysninger kontakt Erhvervschef Jens Thornsen på
tlf. 46 31 31 54, jensdt@roskilde.dk

Fakta

  • Arealet er på ca. 36.000 m2.
  • Matrikelnummer 85a, 67, 68c og 7000z St. Hede, Roskilde Jorder
  • Lokalplanen angiver byggefelter i lommerne

Forhold omkring byggemodning og forsyning

Kontakt Erhvervsafdelingen

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.