Børn med handicap og børn med langvarig/kronisk sygdom

Børn og unge med handicap eller med langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan få rådgivning og støtte fra kommunen.

Hvis du har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet så vidt det er muligt skal have kompensation for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at både familien og barnet kan leve så normalt som muligt - på trods af og med barnets handicap. 

Roskilde Kommune rådgiver og vejleder om det at have et handicappet barn og om, hvilken støtte du kan få. Har du brug for hjælp, tilrettelægges denne i samarbejde med dig. Vær opmærksom på, at der kan være op til 8 ugers sagsbehandlingstid i Handicapafsnittet.

Den rådgivning og hjælp, det kan dreje sig om, kan fx være

 • støtte til barnet i daginstitution og skole (støtten ydes af institutionen eller skolen),
 • støtte til et barn med tale-, sprog-, høre- og læsevanskeligheder,
 • undervisning og vejledning til forældre og professionelle,
 • en pædagogisk psykologisk vurdering af barnets behov i dagtilbud og skole,
 • økonomisk hjælp til at betale nødvendige merudgifter, der er en følge af handicappet,
 • at få dækket tabt arbejdsfortjeneste, når du som forældre forsørger et handicappet barn i hjemmet,
 • aflastning til forældre med hjemmeboende børn,
 • at visitere til særlige dagtilbud og skoletilbud,
 • døgnanbringelse af handicappede børn og unge,
 • en koordinerende indsats i forhold til børn med hjerneskade - se pjece om børn med hjerneskade,
 • støtte til tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer.

Vi hjælper dig med at få overblik

Det være svært at få overblik over de muligheder, du har for at få hjælp af kommunen. Vi har en lang række fagmedarbejdere, der har ekspertise i forhold til børn med handicap. Det gælder uanset om der er tale om fysiske eller psykiske problemer. Vi hjælper dig med at finde rundt. Og vi hjælper dig med rådgivning, vurdering og evt. bevilling af støtte - og opfølgning, efter du har fået bevilliget støtte. 

Kontakt Børn og Unge

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9 - 14