Råd og hjælp til dig, der har et barn med handicap

Børn og unge med handicap eller med langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan få rådgivning og støtte fra kommunen.

Hvor kan jeg få hjælp i kommunen?

Roskilde Kommune rådgiver og vejleder om det at have et handicappet barn og om, hvilken støtte du kan få. Få overblik over de forskellige typer af rådgivning og støtte, du kan få fra kommunen.

Dagtilbud og hjemmetræning

Når behovet for at få passet dit barn med handicap opstår, skal kommunen sørge for et dagtilbud, døgnophold og mulighed for hjemmetræning. Læs mere her om pasning og aflastning af dit barn.

Døgn- og aflastningstilbud til børn med handicap

Hvis du ikke har mulighed for at have dit barn med handicap hjemme, findes der forskellige tilbud, hvor barnet kan bo. Læs mere om dit barns muligheder for ophold hos plejefamilier, opholdssteder og døgntilbud

Søg om støtte

Når dit barn har et handicap, kan det være nødvendigt med ekstra støtte. Læs mere om, hvordan du søger om støtte til merudgifter, handicapbil eller ledsager.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet.

Varsling hvis din hjælp nedsættes eller standses

I visse situationer får du 14 uger til at forberede dig på, at kommunen standser eller nedsætter den hjælp, du hidtil har fået. Læs mere om varslingsordningen.

Hvis du vil klage over en afgørelse

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Læs mere om, hvordan du klager.