Varmeforsyning

Her på siden kan du bliver klogere på, hvilken varme du kan få til din ejendom og læse om planerne for udbredelse af fjernvarme i kommunen.

Forurenet jord og jordflytninger

Hvad betyder det, hvis din grund er forurenet? Hvad kan du gøre for at undgå kontakt med forureningen? Hvornår du skal anmelde jordflytning - og skal du have taget prøver af jorden?

Spildevand, kloak, faskiner, nedsivningsanlæg m.v.

Her kan du finde information om Roskilde Kommunes spildevandshåndtering, samt ansøgningsskemaer for anlæg til overfladevand og spildevand.

Brønd og egen vandforsyningsboring

Læs om regler for egen brønd eller vandforsyningsboring, kontrol af drikkevandskvalitet og hvordan du sløjfer en brønd eller boring.

Jordvarmeanlæg

Her finder du information om jordvarmeanlæg samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at etablere et jordvarmeanlæg på din grund.

Oliefyr og olietanke (under 6000 liter)

Her kan du læse om regler for villaolietanke. Fx om lovpligtige forsikringer og udskiftning af anlæg efter en vis alder.

Energirenovering - få hjælp fra partnerskabet Grøn Puls

Hos Grøn Puls får du vejledning om energirenovering og tilskudsmuligheder, og du kan også få besøg af en energirådgiver, som gennemgår din ejendoms energitilstand.

Skorstensfejerdistrikter og gebyrer

Bor du i en bolig med ildsted, skal din skorsten renses mindst en gang om året. Her på siden kan du se, hvilket distrikt du hører til og finde kontaktoplysninger på din skorstensfejer samt hvordan du afmelder skorsten.

Klimafond

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores klimafond.

Klimatilpasning: Det kan du selv gøre

Klimatilpasning behøver ikke at være en uoverstigelig opgave. Her finder du links til hjemmesider med inspiration og hjælp til hvad du selv kan gøre for at sikre dig selv og naboen.

Fyr korrekt i din brændeovn

Ved at følge 4 gode råd kan du være med til at nedbringe udslippet af sundhedsskadelige partikler med op til 80%.

Sparetips

Vi skal alle spare på energien, så vi ikke kommer til at mangle den i løbet af vinteren. Her er nogle tips.