Varmeforsyning

Her på siden kan du bliver klogere på, hvilken varme du kan få til din ejendom. Du kan læse om planerne om udbrede fjernvarme og hvilke muligheder du har, hvis dit naturgasfyr eller oliefyr er ved at stå af.

I 2035 skal al varme være CO2-neutralt. Derfor er Roskilde Kommune og Fors A/S i fuld gang med at undersøge naturgasbyerne for, om der er grundlag for at etablere nye fjernvarmenet.

Varmen skal være CO2-neutral

Byrådet har vedtaget ambitiøse klimamål om, at

  • fjernvarmen skal være CO2-neutral i 2030
  • al varmeforsyning skal være CO2-neutral i 2035

Hvad betyder klimamålene for dig og din varme?

Naturgas og olie er fossile varmekilder som skal erstattes med grønne  løsninger - og der er heldigvis mange alternativer. I øjeblikket kigges der nærmere på etablering af fjernvarme i Viby, Vindinge og Jyllinge. 

Hvilken varmeforsyninger findes der, og hvad er reglerne?

Overvejer du at skifte varmeforsyning?

Nedenfor kan du læse mere om din nuværende forsyning og dine muligheder.

Hvilken opvarmning kan du få, når du har...

Se her om der er fjernvarme, naturgas eller individuel forsyning på din adresse

Tilslutningspligt til kollektiv varme (fjernvarme og naturgas)

Ligger din ejendom i et område med fjernvarme eller naturgas kan der være tilslutningspligt. Tilslutningspligt betyder, at du er forpligtet til at betale de faste tilslutningsomkostninger til forsyningsselskabet (fjernvarme eller naturgas), men du er ikke forpligtet til at aftage fjernvarmen/gassen.

Dispensation

Du kan fritages for tilslutningspligt, hvis huset er opført som lavenergibygning. Du kan ikke fritages, hvis du blot skifter fjernvarme ud med en varmepumpe. 

Spørgsmål om dispensation skal rettes til byggesag på Byggesag@roskilde.dk