Varmeforsyning

Her på siden kan du bliver klogere på, hvilken varme du kan få til din ejendom og læse om planerne for udbredelse af fjernvarme i kommunen.

Roskilde Kommunes mål er, at fjernvarmen skal være CO2-neutral i 2030 og at al varmeforsyning skal være CO2-neutral i 2035.

Aktuelt får Roskilde Kommune mange henvendelser fra borgere med gasfyr om mulighed for at komme på fjernvarmen.

Igangværende fjernvarmeprojekter

Der er fjernvarme i Svogerslev (Svogerslev Fjernvarme) og det meste af Roskilde by (Fors A/S). Her kan du henvende dig direkte til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a eller Fors A/S.

Himmelev

Fors er i gang med at rulle fjernvarmen ud i hele Himmelev. Projektet løber frem til 2024.

Læs mere om projektet i Himmelev på Fors.dk/Himmelev.

Vindinge

Fors har netop fået kommunens godkendelse af fjernvarmeprojekt i Vindinge. Tidsplan vil snarest blive meldt ud af Fors A/S.

Læs politisk sag "Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vindinge" i byrådet den 30. marts 2022, punkt 77.

Læs mere om projektet på Fors.dk/Vindinge

Mulige fremtidige fjernvarmeområder i kommunen

Roskilde Kommune har foretaget en screening af kommunens byer med naturgas- og olieforsyning. Screeningen viser potientiale for fjernvarme i:

  • Viby. Resultat af foranalyse forventes at foreligge inden sommerferien 2022.
  • Jyllinge midt. Resultat af foranalyse forventes at foreligge i efteråret 2022.
  • Gadstrup. Resultat af foranalyse afventer analyserne for Viby og Jyllinge og forventes at foreligge i foråret 2023.

Med den nuværende lovgivning og støttemuligheder vurderes der ikke mulighed for fjernvarme i andre mindre bysamfund i kommunen. Her vil det oftest være individuelle varmepumper, der er den mulige grønne løsning, eller mindre fællesløsninger (fx fælles varmepumpe i en bebyggelse). Kommunen er undervejs med en vejledning til grundejerforeninger og projektudviklere om grøn varmeforsyning.

Kort over hvordan kommunen er varmet op i dag

 

Ca. 2/3 bor, hvor der er fjernvarme.

Se om der er fjernvarme, naturgas eller individuel forsyning på din adresse

Reduceret elafgift

  • Du kan få nedsat afgift for den el du bruger til din varmepumpe. Varmepumpen skal være din primære opvarmningskilde og være korrekt angivet i BBR. 
  • Du søger om nedsat elvarmeafgift hos dit elselskab. 

Læs mere om kriterier og hvordan du kan søge på siden "Reduceret elafgift".

Tilslutningspligt til kollektiv varme (fjernvarme og naturgas)

Ligger din ejendom i et område med fjernvarme eller naturgas kan der være tilslutningspligt. Tilslutningspligt betyder, at du er forpligtet til at betale de faste tilslutningsomkostninger til forsyningsselskabet (fjernvarme eller naturgas), men du er ikke forpligtet til at aftage fjernvarmen/gassen.

Dispensation

Du kan fritages for tilslutningspligt, hvis huset er opført som lavenergibygning. Du kan ikke fritages, hvis du blot skifter fjernvarme ud med en varmepumpe. 

Spørgsmål om dispensation skal rettes til byggesag på Byggesag@roskilde.dk

Har du spørgsmål? Kontakt Klima- og Energiteamet

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9 - 14