Jordvarmeanlæg

Her finder du information om jordvarmeanlæg samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at etablere et jordvarmeanlæg på din grund.

Man skelner mellem horisontale (vandrette) og vertikale (lodrette) jordvarmeanlæg. Der kan være forskellige årsager til, at den ene type passer bedre til din bolig end den anden, f.eks. størrelsen på din grund. Reglerne og kravene er forskellige for de to typer

Fælles for begge typer er dog at de skal ansøges om via den online ansøgningsportal Byg og Miljø.

Horisontale jordvarmeanlæg

Med et horisontalt jordvarmeanlæg graves jordvarmeslanger ned i jorden i ca. 1 meters dybde. Det er et krav, at anlægget skal være mindst 50 m fra drikkevandsboringer og mindst 5 m fra et andre vandforsyningsanlæg (f.eks. markvandingsboringer).

Hvis du ønsker at etablere anlægget inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, som kaldes for et ’OSD’, eller et indvindingsopland for almene vandforsyninger, skal du altid ansøge om tilladelse hos kommunen. Opfører du dit jordvarmeanlæg uden for et OSD, og skal anlægget kun forsyne din egen ejendom med varme, skal du ikke ansøge, men blot anmelde det til kommunen.

På et kommunekort over Roskilde Kommune kan du tjekke, om din grund ligger i et OSD.

Vertikale jordvarmeanlæg

Vertikale jordvarmeanlæg etableres typisk med en dybde på mellem 30 og 140 meter. Her er det et krav, at anlægget skal være mindst 300 meter fra drikkevandsboringer og mindst 50 m fra et andre vandforsyningsanlæg (f.eks. markvandingsboringer). Desuden skal afstanden mellem boringerne være mindst 20 meter. Ønsker du et vertikalt jordvarmeanlæg, skal du altid ansøge om tilladelse hos kommunen. Du skal også huske at søge om tilladelse til at udføre selve boringen. Vær opmærksom på, at din ansøgning om vertikalt jordvarmeanlæg desuden skal VVM-screenes for at vurdere virkningen på miljøet. Derfor vil sagsbehandlingstiden også være længere.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.