Oliefyr og olietanke (under 6000 liter)

Her kan du læse om regler for villaolietanke. Fx om lovpligtige forsikringer og udskiftning af anlæg efter en vis alder.

Regler for olietanke

I Olietanksbekendtgørelsen er der en række regler som du, som villaolietankejer skal være opmærksom på.
Det er nemlig dit ansvar som ejer, at overholde regler om installering af olietanke, sløjfningsterminer og indsendelse af dokumentation til kommunen. Reglerne i olietanksbekendtgørelsen er indført for i videst muligt omfang at forebygge jordforureninger. Jordforureninger fra olietanksanlæg kan være både dyre og komplicerede at rense op. Derfor er der også indført en lovpligtig forsikring for oliespild fra private villaolietanksanlæg.

Læs mere om forsikring for oliespild her.

Det dit ansvar, at sikre dig, at dit olietanksanlæg overholder reglerne. Gør det ikke det, risikerer du, at din forsikring ikke vil dække oprensningen efter et oliespild. Er du i tvivl om dit tankanlæg overholder reglerne, skal du kontakte din oliefyrstekniker.

Husk at du skal afmelde din olietank hos kommunen

Når du har fået sløjfet din olietank, skal du huske også at afmelde den hos kommunen. Det gælder også hvis du graver en allerede afblændet olietank op.

Du skal sende et afmeldingsskema til os, når din tank er blevet sløjfet og/eller gravet op. Vedlæg gerne billeder, sløjfningsattest, faktura eller anden dokumentation sammen med afmeldingsskemaet. Graver du en allerede afblændet olietank op, finder du også et orienteringsskema som skal sendes til kommunen herunder. Skemaer og dokumentation skal sendes til olietanke@roskilde.dk.

Vi gemmer dokumenterne i byggesagsarkivet og opdaterer rettelserne i BBR.

Du finder skemaerne her:

Information om olietanke

Kontakt Byggesag - olietanke

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 -14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.