Klimafond

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores klimafond.

Klimafonden har til formål at understøtte bæredygtighed og klima med initiativer, der kan føre til konkrete forbedringer af klima og miljø til inspiration for andre.

Hvad er Klimafonden?

Klimafonden skal støtte op om Roskilde Kommunes Klima- og Energiplan ved at muliggøre projekter og skabe strategiske samarbejder om klima mellem virksomheder, videninstitutioner og foreninger.

Der er fokus på at støtte projekter, der kombinerer klimadagsordenen med fx. sundhed, affald, transport, biodiversitet og fødevarer.

  • Klimafonden er i 2023 ekstraordinært på 340.000 kr. grundet uforbrugte midler i 2022.
  • I 2023 er ansøgningsfristen til Klimafonden mandag den 24. april.

 

Klimafonden - det skal du vide

Hvis din/jeres projektidé hører ind under klimafondens kriterier og I har brug for sparring inden I sender jeres endelige ansøgning - så kan I sende den foreløbige ansøgningstekst til Jannik Egelund, Sekretariatet i By, Kultur og Miljø.

Hvad er tidligere blevet støttet af Klimafonden?

Jannik Egelund

Jannik Egelund

Afdeling: By, Kultur og Miljø Sekretariatet

46 31 30 00 jannikde@roskilde.dk