Klimafond

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores klimafond.

Klimafonden har til formål at understøtte bæredygtighed og klima med initiativer, der kan føre til konkrete forbedringer af klima og miljø til inspiration for andre.

Hvad er Klimafonden?

Klimafonden skal støtte op om Roskilde Kommunes Strategiske Klima- og Energiplan ved at muliggøre projekter og skabe strategiske samarbejder om klima mellem virksomheder, videninstitutioner og foreninger.

Der er fokus på at støtte projekter, der kombinerer klimadagsordenen med fx. sundhed, affald, transport, biodiversitet og fødevarer.

  • Klimafonden er på 200.000 kr. årligt og bevilges af Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.
  • I 2022 er puljen på 349.500 kr. på grund af ubrugte midler i 2021.

Ansøgningsfrist 1. juli 2022.

Klimafonden - det skal du vide

Hvis din/jeres projektidé hører ind under klimafondens kriterier og I har brug for sparring inden I sender jeres endelige ansøgning - så kan I sende den foreløbige ansøgningstekst til Trine Keinicke.

Hvad er tidligere blevet støttet af Klimafonden?

Trine Keinicke Sørensen

Trine Keinicke Sørensen

Afdeling: By, Kultur og Miljø Sekretariatet

46 31 30 00 trineks@roskilde.dk