Forurenet jord og jordflytninger

Hvad betyder det, hvis din grund er forurenet? Hvad kan du gøre for at undgå kontakt med forureningen? Hvornår du skal anmelde jordflytning - og skal du have taget prøver af jorden?

Mange steder er jorden forurenet som følge af de aktiviteter, som der før har været på eller i nærheden af grunden. Fx kan olietanke, gamle industrier, biler eller røg fra skorstene have medført forurening.

Underretning om forurening

Hvis du opdager forurening, som ikke allerede er kortlagt som forurenet, skal du underrette Miljø i Roskilde Kommune. Sker det under et bygge- og anlægsarbejde, har du også pligt til straks at stoppe arbejdet.

Jordflytninger

Du skal anmelde jorden i Flytjord.dk, før du flytter jorden via nedenstående link

Anmeld jordflytning

Udfyld anmeldelsen på Flytjord.dk

https://www.flytjord.dk/

Spørgsmål og svar

Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen og Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om miljøbeskyttelse i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende regler om forurenet jord i 'Jordforureningsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de præcise definitioner af lettere forurenet jord på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se gældende regler om flytning af forurenet jord i 'Bekendtgørelse om flytning af forurenet jord' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.