Her kan I få information om, hvordan I administrerer jeres folkeoplysende forening.

Årlige handlinger i en folkeoplysende forening

Her kan I se hvilke vigtige datoer, der er i løbet af et år i forhold til Roskilde Kommune. F.eks. hvornår I får tilskud eller hvornår der er frist til at søge om lokaler.

Lån kommunens lokaler

Godkendte folkeoplysende foreninger kan låne indendørs- og udendørsfaciliteter i Roskilde Kommune.

Søg aktivitetstilskud

Roskilde Kommune giver tilskud til foreninger, der tilbyder idræts- og andre fritidsaktiviteter til byens borgere. Aktivitetstilskud er et tilskud, der gives til alle foreningens aktive medlemmer under 25 år med bopæl i Roskilde Kommune.

Søg lokaletilskud

Lokaletilskud er et tilskud, som foreninger kan få til faste lokaler og lejrpladser, der bruges til idræts- og andre fritidsaktiviteter. F.eks. kan det være aktiviteter indenfor idræt, kultur, politik, spejder eller religion.

Kortvarige lejemål

Foreninger kan søge tilskud til kortvarige lejemål, når de lejer haller, svømmehaller, lokaler og lejrpladser til enkeltarrangementer indenfor landets grænser eller i Sydslesvig.

Indsend erklæring om indhentelse af børneattest

Alle folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal indsende en erklæring om indhentelse af børneattester til Roskilde Kommune en gang om året.

Foreningsguide for aftenskoler og foreninger i Roskilde Kommune og Folkeoplysningspolitik

Roskilde Kommune støtter godkendte folkeoplysende foreninger ifølge folkeoplysningsloven og bestemmelser i de lokale tilskudsregler.

Aktivitetsmåling af kommunale faciliteter

Forvaltningen samarbejder med Lokale- og Anlægsfonden om kameramonitorering af 79 kommunale faciliteter for at optimere udnyttelsen af faciliteter til fritids- og skoleaktiviteter.

Drift af frivillige sociale foreninger

På denne side kan I få information om, hvordan I administrerer jeres frivillige sociale forening – eller hvordan du bliver frivillig i en forening

Drift af aftenskoler

På denne side får du information om, hvordan du administrerer din aftenskole