Foreningsguide for aftenskoler og foreninger i Roskilde Kommune og Folkeoplysningspolitik

Roskilde Kommune støtter godkendte folkeoplysende foreninger ifølge folkeoplysningsloven og bestemmelser i de lokale tilskudsregler.