Drift af aftenskoler

På denne side får du information om, hvordan du administrerer din aftenskole

Oversigt over afleveringsfrister på aftenskoleområdet i Roskilde Kommune:

15. jan

Tilskud til særlige grupper (pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere) for 2. halvår (01.07-31.12)

1. feb

Liste med udenbys deltagere som aftenskolen har undervist i 2. halvår (01.07-31.12)

1. apr

Afregn 10% puljen, undervisningstilskud (inkl. eventuelle fleksible tilrettelæggelsesformer) + revisorgodkendt årsregnskab

15. aug

Tilskud til særlige grupper (pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere) for 1. halvår (01.01-30.06)

15. aug

Liste med udenbys deltagere som aftenskolen har undervist i 1. halvår (01.01-30.06)

1. sep

Ansøg om undervisningstilskud for kommende kalenderår

1. okt

Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattest

November

Folkeoplysningsudvalget behandler det kommende kalenderårs undervisningstilskud

1. dec

Frist for ansøgning om lokaletilskud

December

Modtager mail vedrørende kommende års undervisningstilskud

Læs mere om

Fakta

Roskilde Kommune bidrager til at skabe rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idegrundlag.

Kommunen støtter godkendte folkeoplysende foreninger ifølge folkeoplysningsloven og bestemmelser i de lokale tilskudsregler.

Støtten gives til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af tilskud samt anvisning af offentlige lokaler. Kommercielle aktiviteter og virksomhed, der drives under anden lovgivning, er ikke tilskudsberettiget.

Folkeoplysningsudvalgets opgave er at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven.

Kontakt Kultur, Bibliotek og Idræt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.