Indsend erklæring om indhentelse af børneattest

Alle folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal indsende en erklæring om indhentelse af børneattester til Roskilde Kommune en gang om året.

Børneattesterklæringen

Ved at udfylde børneattesterklæringen erklærer de folkeoplysende foreninger, at de overholder reglerne om indhentelse af børneattester. Erklæringen er en forudsætning for at modtage tilskud eller benytte lokaler.

Pligten til at afgive erklæringen gælder også selvom foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse, ikke ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år.
 
Foreninger, der ikke afgiver børneattesterklæringen vil IKKE modtage tilskud eller få anvist lokaler i Roskilde Kommune. Foreninger får spærret adgang til Foreningsportalen.

Hvis Roskilde Kommune har modtaget erklæringen, og det efterfølgende viser sig, at foreningen ikke har indhentet børneattester, kan Roskilde Kommune tilbageholde meddelte tilskud; kræve tilbagebetaling af tilskud og fratage retten til at benytte anviste lokaler indtil børneattesterne er indhentet.

Du kan indsende erklæringen i perioden 1. august til 1. oktober.

Indsend erklæring om indhentelse af børneattest (1)