Drift af frivillige sociale foreninger

På denne side kan I få information om, hvordan I administrerer jeres frivillige sociale forening – eller hvordan du bliver frivillig i en forening

Frivillige sociale foreninger kan blive medlem af Frivilligcenter Roskilde, hvis de arbejder med et socialt sigte. Rent praktisk skal foreningen være optaget i Roskilde Kommunes Sociale Vejviser før de kan blive medlem af Frivilligcenter Roskilde.

For at blive optaget i den sociale vejviser skal det fremgå af foreningens vedtægter, at foreningens formål er af social karakter, og det skal fremgå, at foreningen udøver aktiviteter med et socialt formål. Se frivilligpolitikken.

Frivilligcenter Roskildes formål er at bidrage til gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats, der gavner det sociale liv, sundhed og trivsel for borgerne i Roskilde Kommune.

Det koster kun 200 kr. om året at være medlem, og medlemskabet følger kalenderåret.

Frivilligcenter Roskilde tilbyder i samarbejde med Roskilde Kommune og andre aktører en række services til deres medlemsforeninger:

  • Foreningsservice (f.eks. udlån af lokaler og adgang til kopimaskine, rådgivning til fundraising, kompetence og organisationsudvikling, kursus og foredragsrække m.v.)
  • Frivilligformidling (formidling af frivillige og brugere til foreningerne)
  • Projektbistand (hjælp til opstart og udvikling af projekter)
  • Kommunikation og synliggørelse (herunder information til borgere om foreningslivets muligheder og muligheder for at blive frivillig)
  • Netværksdannelse (netværk mellem foreninger)

Frivilligcenteret har kontortid mandag - torsdag 10 - 14 og efter aftale.

Gå til Frivilligcenter Roskildes hjemmeside.

Søg frivilligpuljen

Foreninger og organisationer kan søge to former for tilskud til frivilligt socialt arbejde i Roskilde Kommune. En gang om året uddeles tilskud for §§ 18 og 79.

Ansøgningsfristen er den 1. november.

Læs mere om hvordan I søger frivilligpuljen.