Socialpsykiatri

Som borger eller pårørende til en borger med psykisk sårbarhed eller sociale udfordringer har du forskellige muligheder for at få hjælp eller rådgivning.

Sagsbehandlingstider på det specialiserede voksenområde og ældreområdet

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse, og borgeren har modtaget et svar.

Botilbud

Som borger med behov for pleje og særlig hjælp i dagligdagen, har du mulighed for at benytte dig af de forskellige boformer, kommunen tilbyder.

Takster på socialområdet

Se de gældende takster for kost og service på længerevarende botilbud.

Hjemmehjælp, sygepleje eller vejledning

Borgere, der på grund af fysisk eller psykisk handicap har behov for støtte, pleje eller hjælp til at udføre opgaver i hjemmet, kan få hjælp fra kommunen.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud

I Roskilde Kommune er der en række tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær for borgere med fysisk eller psykisk handicap.

Specialtandpleje

Specialtandpleje er for sindslidende, udviklingshæmmede og andre, som ikke kan benytte praktiserende tandlæge.

Ledsageordning

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for dit hjem på grund af dit handicap, kan du søge om en ledsager.

Misbrug og rusmidler

Borgere med misbrug har forskellige muligheder for at få hjælp og støtte gennem kommunen. Her på siden kan du blive klogere på, hvor du skal henvende dig.

Tilsyn på socialtilbud på voksenområdet i Roskilde Kommune

Her finder du tilsynsrapporter vedrørende sociale tilbud på voksenområdet i Roskilde Kommune.

Borgerstyret personlig assistance

Har du brug for hjælp i dagligdagen på grund af et fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for selv at ansætte en hjælper.

Mennesker har brug for mennesker

'Mennesker har brug for mennesker' er et partnerskab, som har til formål at fremme håb, recovery og adgangen til fællesskaber for mennesker med psykiske lidelser via have- og naturaktiviteter.