Specialtandpleje

Specialtandpleje er for sindslidende, udviklingshæmmede og andre, som ikke kan benytte praktiserende tandlæge. Tilbuddet omfatter behandling og forebyggelse, som er realistisk at gennemføre. Der bliver også tilbudt behandling i helbedøvelse.

Specialtandpleje 0-18 årige

Behandlingen foregår på:

Trekroner Plejecenter

Trekroner Centervej 41
4000 Roskilde

Vær opmærksom på, at klinikken ligger på Plejecentret.

Vil du vide mere så kontakt Tandplejen Administration, tlf. 46 31 71 00.

Specialtandpleje for voksne

Tandplejen i Roskilde Kommune varetager selv tandbehandlingen for voksne med behov for specialtandpleje. 

Personalet ved bo- eller dagtilbud, distriktspsykiatrisk center eller psykiatrisk sygehusafdeling, kan visitere til ordningen.

Du skal selv betale en del af udgifterne, dog maksimalt 2.010 kr. i 2020 og 2.050 kr i 2021.

Behandlingen foregår på:

Trekroner Plejecenter
Trekroner Centervej 41
4000 Roskilde

Tlf. 46 31 71 00

Læs mere på Borger.dk om omsorgs- og specialtandpleje